Månadsarkiv: juni 2019

Vattenhistoriskt Nätverk reagerar på förslag till nationell plan

Vattenhistoriskt Nätverk (VhN) har skickat in synpunkter på myndigheternas förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft. Havs- och vattenmyndigheten, Svenska kraftnät och Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft (NAP). Denna plan är en del av riksdagens och regeringens utveckling av vattenförvaltningen i Sverige, i enlighet med den s.k. energiöverenskommelsen. VhN har granskat förslaget utifrån riksdagens interventionslogik för reglering av vattenförvaltningen och för vattenkraft, vilken tydliggörs i propositionerna Kulturarvspolitik (2016/17: 1 I 6) och Vattenmiljö och vattenkraft (2017/18:243) tillsammans med under 2018 nya eller ändrade bestämmelser i miljöbalken (1998:808), förordning (I 998: 1388) om vattenverksamheter (FVV) och vattenförvaltningsförordning (2004:660) (VFF).

Länk till skrivelse.

Bild: Olofsfors Bruksmuseum.

 

 

Skrivelse Skatteverket angående moms

Flera medlemsmuseer har kontaktat ArbetSam och meddelat att man har bekymmer med att Skatteverket angående momssatser. Olika arbetslivsmuseer får olika direktiv. Det visar sig också att Skatteverket i vissa fall inte klassar arbetslivsmuseet som ett museum utan som upplevelse, vilket innebär en annan momssats. ArbetSam har nu skickat en skrivelse till Skatteverket där vi påtalar att alla arbetslivsmuseer bör klassas som och behandlas utifrån, definitionen museer.

Skrivelse till Skatteverket


Bild: Svarta Bergen. Foto: Lovisa Almborg

Skrivelse ang. Pythagoras Industrimuseum

ArbetSam har skickat en skrivelse till Norrtälje kommun med anledning av att kommunen tagit ett beslut som hotar Pythagoras Industrimuseums hela fortsatta verksamhet . Det är vår förhoppning att Norrtälje kommun lyfter frågan på nytt och ändrar sitt beslut. Pythagoras Industrimuseum levandegör industrisamhällets kulturarv för kommunens invånare, turister och skolungdom. Pythagoras Industrimuseum är dessutom unikt i landet med dess fungerande remdriftsdrivna maskiner och tändkulemotorer i ursprunglig miljö med tillhörande affärskontor och arbetarbostad.

Skrivelse till Norrtälje kommun

Bild: Pythagoras Industrimuseum. Foto: Arbetets museum

Fördelning RAÄ projektbidrag 2019

Grattis och bra jobbat medlemsmuseer som erhållit projektbidrag från Riksantikvarieämbetet i år! Totalt ansöktes om 46 770 565 kr varav 16 milj kr beviljades. 8 milj kr av dem är öronmärkta till arbetslivsmuseer. Behovet av resurser är stort och bidraget gör stor nytta. Ute hos medlemsmuseerna kan flera projekt nu drag igång, bland annat ska Arvika Fordonsmuseum ordna ny belysning, Jädra-Tallås ska renovera värmesystem, Höljebacka Brandmuseum ska renovera Volvo ambulans årsmodell 1939 och Krångede kraftverksmuseum ska bygga en modell av en älv för att skapa pedagogisk vattenlek för barn.

Lista fördelning projektbidrag 2019.

Läs mer – länk till ArbetSams sida om bidrag.

Läs mer – länk till RAÄs sida om fördelning 2019.

Bild: Museet Kvarnvikens kvarn & såg . De fick sin ansökan beviljad och kan nu renovera kvarnens rensverk.

Nyheter för arbetslivsmuseer – juni

Sommaren är här och i månadens nyhetsbrev påminner vi om att Transporthistoriskt Nätverk (ThN) även i år deltar i Almedalen 1-3 juli med de gemensamma frågorna kunskap, kulturarv och besöksnäring. På tal om rörliga kulturarv – Fartygsstödet 2019 har delats ut, vi gratulerar 3 medlemsmuseer. Under sommaren kan du passa på att läsa två nya böcker, ”Vi drack vårt kaffe på toaletten” från Arbetets museum samt “Trådarna i väven” av Maja Hagerman som du dessutom får specialpris på. För en mer rörlig sommaraktivitet så är det dags att ge sig ut att fota arbetslivsmuseer för att sedan vara med i Wiki Loves Monuments 2019. Ett perfekt tillfälle att synliggöra arbetslivsmuseer för omvärlden.

Nyheter för arbetslivsmuseer – juni

Bild från Almedalen 2016. Foto: Lovisa Almborg.

Fartygsforum 2019

Sjöhistoriska bjuder in till höstens Fartygsforum, en mötesplats för alla som bevarar och brukar historiska fartyg. Det är ett tillfälle för ideella aktörer, myndigheter och andra institutioner att mötas och tillsammans diskutera och samtala om angelägna frågor. Årets forum är den 12-13 oktober och arrangeras i samarbete med Oskarshamns Sjöfartsförening. Programmet släpps efter sommaren.

Datum: 12-13 oktober 2019
Plats: Oskarshamn
Inbjudan (pdf)

På bild medlemsmuseet s/s Nalle, en isbrytande bogserbåt byggd på Oskarshamns Mekaniska verkstad 1923. Foto: ArbetSam

Tre medlemsmuseer tar del av Fartygsstöd 2019

Nu är Fartygsstöd för 2019 fördelat. Grattis medlemsmuseer Skolsegelfartyget Ellen, Färjan 4 och Ångfartyget Mariefred! Totalt har sju fartyg fått ta del av stödet i år. Det är Sjöhistoriska museet som står bakom Fartygsstödet. De delar varje år ut 1 miljon kronor till reparationer av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år har de seglande fartygens träskrov stått i särskilt fokus.

Pressmeddelande