Månadsarkiv: maj 2019

Växbo Lin – Årets industriminne 2019

Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne går 2019 till Växbo Lin i Hälsingland för att med hållbarhet som utgångspunkt för hela verksamheten, bevara och utveckla ett levande industriminne. Bakom utmärkelsen står Svenska industriminnesföreningen.
Växbo lin är Skandinaviens enda linspinneri. De spinner långfibrigt lin och har eget väveri. En liten bit ifrån ligger Trolldalens linberedningsverk. Det finns en klapp (=bråka) och en skäkt som båda är vattendrivna och man visar häckling. I området finns linbodar, stall och övernattningsstuga. Beredningsverket är Sveriges bäst bevarade. Linberedningsanläggning visas av Växbo lin. Ytterligare en bit bort ligger Växbo kvarn, en kvarn med tre vattenturbiner som fortfarande kan köras.

Pressmeddelande
Motivering
Mer information


Bild: Växbo Lin. Fotograf: Jacob Bruce

Transporthistoriskt Nätverk Almedalen 2019

Transporthistoriskt Nätverk (ThN) deltar gemensamt i Almedalen för 5:e året i rad. Vi kommer att finnas på samma plats som tidigare år; i Visby hamn. monter nr H610. Välkommen att träffa oss där! Nu är årets program klart. Vi kommer att seminarier måndag-onsdag (1-3 juli) kl 13-14 i vår monter. ArbetSam är en av tio nationella organisationer i ThN.

Folder ThN Almedalen 2019

Läs mer om ThN i Almedalen

Ingår i Transporthistoriskt Nätverk:
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam
Båthistoriska Riksförbundet, BHRF
Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF
Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF
Museibanornas Riksorganisation, MRO
Svensk Flyghistorisk Förening, SFF
Sveriges Segelfartygsförbund, SSF
Sveriges Ångbåtsförening, SÅF
Vagnhistoriska Sällskapet, VHS
Veteranflyggruppen EAA Sverige

Arbetets museum är sammankallande.

Almedalen, Visby. Foto: Lovisa Almborg

Nyheter för arbetslivsmuseer – maj

Här kommer ett fullspäckat nyhetsbrev! Läs om konferensen Hack for Heritage där du kan lära dig att skapa med kulturarvsdata, botanisera bland höstens kurser eller läs om en landskapskonferens som ska hållas i höst. Är du nyfiken på att söka EU-medel? Ta del av nyhetsbrevet och få tips. Nu börjar nomineringstiden för Årets Arbetslivsmuseum 2020 och Årets Arbetsmyra 2020. I nyhetsbrevet hittar du mer info om det och mycket mer.

Nyheter för arbetslivsmuseer – maj


Bild: Qvarnstensgruvan i Lugnås

 

Kurskalender höst 2019

Nu är höstens kurskalender klar. I höst erbjuder vi som vanligt ett brett utbud av kurser utformade utifrån era önskemål och behov. Allt från ämnen som remdrift och gruvor till marknadsföring och samlingsvård. Det blir även en Museiskola för arbetslivsmuseer, den här gången är vi på Forsbacka bruk utanför Gävle. ArbetSam fortsätter arbetet med att lyfta personliga berättelser på arbetslivsmuseer och i höst erbjuder vi fyra st workshoptillfällen. Läs mer här.

Informationsblad Lyft personliga berättelser på arbetslivsmuseer

Kurskalender höst 2019

Bild: Kursgrupp samlad under kursen Samla Vårda Gallra på Johannamuseet, Skurup. Foto: Arbetets museum

Nominera Årets Arbetslivsmuseum 2020

Nu är det dags att börja tänka på att nominera Årets Arbetslivsmuseum 2020. Vilket är ditt favoritmuseum? Sannolikt har du flera, inget problem, nominera alla dina favoriter! Eller ge dig ut och upptäck dem. För att underlätta nomineringsförfarandet finns ett informationsblad där det står vad du bör tänka på när du ska nominera. Skatten av arbetslivsmuseer som är medlem i ArbetSam hittar du på vår hemsida.

Informationsblad nominera Årets Arbetslivsmuseum

Länk till databas

Läs mer här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder: The Glass Factory – Glasmuseet i Boda som är Årets Arbetslivsmuseum 2019.

Arbetslivsmuseer i Skapande skola projekt?

Vi är nyfikna om några medlemsmuseer
ingår i ett Skapande skola projekt 2019/2020?
Meddela gärna ArbetSams kansli och berätta: info@arbetsam.com , 011- 23 17 30

ArbetSam anser att arbetslivsmuseer är utmärkta som klassrum som vi hoppas att fler barn ska få möjlighet att uppleva.

Statsbidraget Skapande skola som delas ut av Kulturrådet ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.  Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

Beviljade bidrag 2019/20
Läs mer om bidraget

 

 

Foto: ArbetSam. Bild från Olofsfors Bruksmuseum på en gruva gjord i papier maché av låg-och mellanstadieelever

ArbetSam samarbetspart till Hack for Heritage 2019

Vi kan stolt meddela att i år är ArbetSam extern samarbetspart för Hack for Heritage som pågår i Visby den 4-6 oktober av Kulturarvsinkubatorn och Riksantikvarieämbetet.

Genom ArbetSams deltagande så kommer öppen data från Arbetslivsmuseer på Wikipedia uppmärksammas och kunna användas när deltagarna jobbar med utmaningarna.
Vi ser det här som ett jättebra tillfälle för våra medlemmar och oss som organisation att synliggöra arbetslivsmuseerna, upptäcka nya samarbeten och användningsområden för kulturarvsdata. På hacket möts studenter/yrkesverksamma inom olika kompetensområden, som programmerare, pedagoger, designer, historiker, ideella kulturarvsarbetare, m. fl. Alla behövs just för att optimera möjligheten för nya gränsöverskridande idéer att kläckas.

Att delta på Hack for Heritage är ett tillfälle för våra medlemmar att få inblick i hur öppen data kan kopplas samman med annan kunskap, berättelser eller fysiska platser och vad det kan tillföra verksamheten samt hur det kan vara en lösning på vanliga utmaningar som  arbetslivsmuseer står inför. Är du intresserad av att delta? Intresseanmäl dig redan nu

Årets teman knyter väl an till våra arbetslivsmuseer. Läs mer om årets teman och utmaningar.

 1.  Skola, lärande och pedagogik.
 2. Besöksmål, turism och upplevelser.
 3. Hälsa, välbefinnande och kulturarv.

Hack for Heritage är ett tillfälle för dig som vill utforska nya användningar för det digitala kulturarvet. Hur kan berättelser och spår från vår gemensamma historia omformas till något spännande, smart eller viktigt för oss idag? Den 4–6 oktober möts vi i Visby och tar reda på det.

Intresseanmälan via Riksantikvarieämbetets hemsida.

Stöd till Norrbyskärs Museum och Inlandsbanemuseet

Arbetets museum har utsett Inlandsbanemuseet och Norrbyskärs Museum (medlem i ArbetSam) som mottagare av stöd till Engagera unga på arbetslivsmuseer 2019.
Bra jobbat ! Och grattis! Motivering Norrbyskärs Museum, Norrbyskär, Västerbotten: Historien på Norrbyskär levandegörs i den miniatyr av Norrbyskär som finns vid museet, där barnen genom lek i husen får lära sig om skillnader mellan då och nu angående hur man bodde, mellan manligt/kvinnligt, om barns rättigheter och samhällets föränderlighet. En ungdomsguide anställs för att hålla i barnverksamheten.

Motivering Inlandsbanemuseet, Sorsele, Lappland: Arbetets museum uppskattar idén att utveckla museet tillsammans med ungdomar och göra Inlandsbanan mer levande med kläder, rekvisita och verktyg. Det är också utmärkt att en handledare ska lära ungdomarna kundbemötande, retorik och guidning. Bra beskrivning av förväntat resultat och metod.


Bild: Norrbyskärs Museum. Foto: Norrbyskärs Museum

Om Engagera unga på arbetslivsmuseer
Arbetets museum vill gärna stötta arbetslivsmuseer som arbetar tillsammans med unga. Till exempel uppmuntrar man integrationsarbete, gränsöverskridande arbete mellan generationer och/eller att man involverar unga förmågor i museiarbetet. Ni som redan arbetar med eller vill börja arbeta tillsammans med unga (10–25 år) på ert arbetslivsmuseum kan ansöka om ekonomiskt stöd. Projektet genomförs i samarbete med ArbetSam.

Praktisk information: Sista ansökningsdag var 31 mars 2019. Projekten genomförs under maj–november 2019 och slutredovisas i oktober och offentliggörs i november 2019.

Vid urval tittar man på följande kriterier (något av dem måste uppfyllas för att kunna få stödet):

 • Geografisk och genremässig spridning
 • Gränsöverskridande projekt, tex generations- eller integrationsprojekt
 • Ungdomar involverade i museiverksamheten
 • Ungdomsläger
 • Feriearbete
 • Kurser/utbildningar för unga inom museet
 • Praktisk kunskapsöverföring inför framtiden
 • Samverkansprojekt med ungdomsföreningar eller liknande föreningar i lokalsamhället