Dagsarkiv: 15 april, 2019

Nya kurstillfällen – lyft personliga berättelser på ditt arbetslivsmuseum

Sedan 2017 har ArbetSam jobbat med projektet att lyfta personliga berättelser. Det började med två endagskurser om hur personliga berättelser kan gestaltas både innanför och utanför museets väggar. Det utvecklades till tre seminarier på tre olika orter året därpå. Under hösten 2019 erbjuder ArbetSam sina medlemmar berättar-workshop med Robert Fors på fyra olika platser i landet.

Anmäl intresse här

Datum hösten 2019:

• 4/9 Försvarsmuseum Boden, Norrbotten
• 18/9 Vadsbo museum med Industri, Västergötland
• 1/10 Ekomuseum Bergslagen, Dalarna (OBS! 1/10 är nytt datum)
• 9/10 Lekoseum, Skåne

Kursen är kostnadsfri.

Den visar på goda exempel hur andra arbetslivsmuseer arbetar med att gestalta personliga berättelser och praktisk information om hur cirkelverksamhet drivs. Robert Fors, till vardags verksam på Loos Koboltgruva,  fortsätter vara kursledare. Höstens projekt genomförs i samarbete med ABF och det lokala medlemsmuseet.

Flera arbetslivsmuseer arbetar redan aktivt med att lyfta fram personliga berättelser i sina utställningar och visningar. Genom detta, att lyfta fram människan bakom maskinen tror vi att arbetslivsmuseerna än mer kan förmedla kunskapen om industrisamhällets kulturarv vidare till besökare och nya generationer. ArbetSam önskar se att den personliga berättelsen synliggörs och gestaltas på arbetslivsmuseerna i större utsträckning än idag.

Bildmontage med foton från: Härjedalens Fjällmuseum, Åtvidabergs Bruks- och Facitmuseum och Borgquistska Hattmuseet