Dagsarkiv: 6 mars, 2019

Museet Aktersnurran till salu

Museet Aktersnurran tillkom för att dokumentera och sprida kunskap om den svenska
tillverkningen av utombordsmotorer som startades 1912 av bröderna Hult från Nyköping.
Museet har gett en bild av den tekniska utvecklingen och designen fram till 1979 då tillverkningen lades ner i Sverige. Bröderna Hult presenterade världens första tvåcylindriga utombordsmotor, Archimedes balansmotorn, som då var världens starkaste snurra.
Allt finns bevarat intakt med motorer, ställ, skyltar, spottar samt övrigt utställningsföremål. Detta säljs nu som ägaren uttrycker det ”för en spottstyver av vad motorerna kostat i inköp och renovering”. Är det någon som vill komplettera sitt museum med aktersnurrans föremål?
Om ingen lösning hittas kommer allt säljas på auktion 2020.
Intresserad? Kontakta Lars Einar, 0155-333 21 eller aktersnurran@bahnhof.se.
Museet Aktersnurran (pdf)


Bild: Evinrude roddbåtsmotor, patent från 1910.

Hur ska vi bevara alla foton i framtiden?

Idag fotograferas mer än någonsin tidigare. Hur ska alla foton bevaras för eftervärlden och vem ansvarar för att det görs? En intressant fråga som lyfts av Nätverket nationellt ansvar för fotografi och som Sveriges radio Kulturnytt i P1 uppmärksammade i förra veckan. Något som är angeläget för flera av landets arbetslivsmuseer som sitter på stora fotosamlingar. Läs mer

“Tidigare har Moderna museet och Nordiska museet i Stockholm haft visst ansvar för det svenska fotografiet, men de funktionerna har avvecklats, och idag saknas enligt Eva Dahlman en nationell kulturpolitik för hur det fotografiska kulturarvet ska bevaras för eftervärlden. Istället för att ansvaret för att samla in, ta hand om och tillgängliggöra fotografier läggs på privatpersoner, släktingar eller enskilda museer, menar hon att det borde lyftas upp på nationell nivå.”

Moderna museet svarar att de inte anser att frågan behöver utredas. Det finns redan  museer som tar hand om det idag och att det är viktigare att ge stöd, framförallt ekonomiskt, till dem för att kunna ta hand om samlingarna. Läs mer

Photo by Elena Ferrer on Unsplash (CC by)

Vi är Sveriges museer – en förklarande film om museirollen

Sveriges Museer har tagit fram en kort förklarande film som med fakta från Myndigheten från Kulturanalys, Europakommissionen och UNESCO lyfter museernas betydelse i samhället.

För arbetslivsmuseer kan filmen vara intressant som stöd och kanske inspiration. Den går bra att använda för att till exempel lyfta fram betydelsen av er verksamhet och museet som besöksmål i er kommun och region. Hur viktiga arbetslivsmuseer är bland annat för det levande lokalsamhället och dess välmående.

Sveriges Museer konstaterar att politiker och museiansvariga behöver förstå museernas betydelse och de roller som görs tydliga genom Museilagen.

Speciellt till dig som vill visa filmen för andra och sen göra en presentation om vad som gäller om lagen har Sveriges Museer tagit fram en PowerPoint. Läs mer


Vi är Sveriges museer – en förklarande film om museirollen (2 min 50 sek)
Använd filmen när du vill introducera museisektorn och dess betydelse.