Dagsarkiv: 12 december, 2018

Sök bidrag för ungdomsprojekt 2019

Ni som redan arbetar med eller vill börja arbeta tillsammans med unga (10–25 år) på ert arbetslivsmuseum kan ansöka om ekonomiskt stöd. Två museer per år utses att få stödet (15 000 kronor vardera). Nu finns ansökningsblankett för projekt 2019, se länk nedan. Projektet önskar stötta arbetslivsmuseer som arbetar tillsammans med unga. Integrationsarbete, gränsöver-skridande arbete mellan generationer och/eller att man involverar unga förmågor i museiarbetet uppmuntras. Projektet Engagera unga på arbetslivsmuseer finansieras av Arbetets museum. Projektet genomförs i samarbete med ArbetSam.

Länk till ansökningsblankett.

Museispårvägen i Malmköping