Månadsarkiv: december 2018

Nyheter för arbetslivsmuseer – december

Tack för alla bilder ni bidragit med i tävlingen Wiki Loves Monuments och därmed synliggjort arbetslivsmuseer! Nu är tävlingen för 2018 klar. Bland alla bidrag finns närmare 100 st bilder på arbetslivsmuseer. För någon vecka sedan var det pompa och ståt på The Glass Factory – Glasmuseet i Boda då det var prisutdelning av Årets Arbetslivsmuseum 2019. Och sist men inte minst, julen närmar sig och vi vill önska alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Nyheter för arbetslivsmuseer – december


Ohs Bruks Järnväg bangård. Foto: Arkland

RAÄ föreslår lagskydd för det rörliga kulturarvet

Idag finns ingen särskild lagstiftning som skyddar bredden av det rörliga kulturarvet. Transporthistoriskt Nätverk har i flera år åberopat ett stärkt lagskydd för rörliga kulturarvet och nätverket välkomnade varmt beskedet att Riksantikvarieämbetet skulle få i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett lagskydd (KU2017/00942/KL). Nu är Riksantikvarieämbetets utredning klar och i den föreslår man ett lagskydd för det rörliga kulturarvet.

Länk till rapport
Länk till bilaga
Läs mer här, länk till Riksantikvarieämbetets hemsida

 

 

 

 

 

 

 

Bild, från övre vänster: Skolsegelfartyget Ellen, DC-3:an Daisy, Svedinos bil- och flygmuseum. Järnvägsmuseum med Svanskogsbanan och Ångaren Trafik.

Sök bidrag för ungdomsprojekt 2019

Ni som redan arbetar med eller vill börja arbeta tillsammans med unga (10–25 år) på ert arbetslivsmuseum kan ansöka om ekonomiskt stöd. Två museer per år utses att få stödet (15 000 kronor vardera). Nu finns ansökningsblankett för projekt 2019, se länk nedan. Projektet önskar stötta arbetslivsmuseer som arbetar tillsammans med unga. Integrationsarbete, gränsöver-skridande arbete mellan generationer och/eller att man involverar unga förmågor i museiarbetet uppmuntras. Projektet Engagera unga på arbetslivsmuseer finansieras av Arbetets museum. Projektet genomförs i samarbete med ArbetSam.

Länk till ansökningsblankett.

Museispårvägen i Malmköping