Månadsarkiv: september 2018

The Glass Factory – Glasmuseet i Boda Årets Arbetslivsmuseum 2019

Årets Arbetslivsmuseum 2019 är utsett: The Glass Factory – Glasmuseet i Boda. Grattis! Juryns motivering lyder: “The Glass Factory – Glasmuseet i Boda förenar det gamla glasblåsaryrket med samtida glaskonst och verksamheten lyckas på ett fantastiskt sätt förena lokala och internationella utbyten. Glashyttan är ett verkligt levande museum med kunskapsöverförande aktiviteter där barn och vuxna bjuds in till att vara en del av glasrikets historia och framtid. Satsningen på The Glass Factory – Glasmuseet i Boda visar på kommunalt mod och förståelse för industrisamhällets kulturarv och dess betydelse för dagens besöksnäring.” The Glass Factory – Glasmuseet i Boda är medlem i ArbetSam.

Länk till pressmeddelande
Länk till hemsida The Glass Factory – Glasmuseet i Boda

The Glass Factory – Glasmuseet i Boda:  Boom 336
The Glass Factory – Glasmuseet i Boda

 

 

 

Nyheter för arbetslivsmuseer – september

Hösten är här och med den kommer konferenser, kurser, seminarier och workshops. Utöver ArbetSams och Arbetets museums egna kursprogram kan man även ta del av ett fyrseminarium, landskapskonferens med fokus på vattenmiljöer i kulturlandskapet. Läs även om att Getåolyckan som uppmärksammas 1 oktober, om boken Theofron Munktell  – Ett gränslöst teknikgeni och mycket annat i septembers nyhetsbrev.

Nyheter för arbetslivsmuseer – september

 

 

 

 

 

 

Bild: Boken Theofron Munktell – Ett gränslöst teknikgeni av Eva Nordenfelt

Fartygsforum 2018

Statens maritima museer och Föreningen Laurin bjuder in till Fartygsforum 2018. Fartygsforum är en mötesplats för dem som bevarar och använder historiska fartyg. Det är ett tillfälle för ideella aktörer och myndigheter/institutioner att mötas och tillsammans diskutera och samtala om angelägna frågor för att utveckla verksamheten. I år är det arton år sedan första Fartygsforum arrangerades. Datum: 13-14 oktober. Plats: Skandiamuseet, Lysekil.

Program och anmälan

Civilsamhällets inflytande över landskapsförändringen

Arbetets museum, Svenska industriminnesföreningen och Sveriges hembygdsförbund bjuder in till en inspirationskonferens om hur ideella kulturarvsorganisationer kan ha inflytande över olika förändrings processer i landskapet.
Konferensen fokuserar på landskapssyn, hoten mot landskapet, våra möjligheter till inflytande och den kraft som finns i kulturarvet. Tanken bakom konferensen är att företrädare för olika organisationer ska kunna träffas, lära känna varandra och lära av varandra. Tillsammans är vi en ännu starkare röst i landskapsförändringen.
Underlag och exempel hämtar vi från egen verksamhet, samhällsbyggnaden och vatten förvaltningen. Föredragshållarna och exkursionsledarna kommer från Svenska byggnadsvårdsföreningen, Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Östergötland, Norrköpings stadsmuseum och arrangörsorganisationerna.
Datum: 26-27 oktober 2018
Plats: Arbetets museum i Norrköping

Civilsamhällets inflytande över landskapsförändringen – informationsblad och anmälan


Bild: Motala ström_FRI CC BY SA. Foto Johan Jönsson.

Arbetets museums yttrande Långsiktigt stöd till civilsamhället

Promemorian Långsiktigt stöd till det civila samhället innehåller ett antal bedömningar som syftar till att statliga bidrag till det civila samhällets organisationer ska bli mer långsiktiga, förutsägbara och enhetliga. Den viktigaste bedömningen i promemorian är att huvudinriktningen i Regeringskansliets hantering av bidrag till det civila samhället bör vara att berört departement äskar ett minst tvåårigt beställningsbemyndigande för berörda anslag.

Länk till Arbetets museums yttrande Långsiktigt stöd till civilsamhället.
Länk till ArbetSams yttrande Långsiktigt stöd till det civila samhället.
Länk till promemoria Långsiktigt stöd till det civila samhället.

 

Vitterhetsakademiens bibl. till yrkesverksamma inom kulturarvssektorn

Ta del av tidskriftsartiklar, böcker och rapporter inom arkeologi, museologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria samt kulturmiljövård med mera via Vitterhetsakademiens bibliotek. Vitterhetsakademiens bibliotek är ett offentligt specialbibliotek som är öppet för alla. De har förutom tryckt material också e-resurser i form av Som registrerad användare har man tillgång till e-resurserna var man än befinner sig. Här nedan finns en länk till ett informationsblad om hur man får tillgång till e-resursernasamt länk till en kort webbaserad biblioteksguide som presenterar bibliotekets tjänster och resurser.

Länk till informationsblad

Länk till en webbaserad guide, 10 min:  http://lexiconinteractive.se/kund/Raa/Biblioteksguiden_SV/

 

Fyrseminarium 29-30 september

Sjöhistoriska museet bjuder in till fyrseminarium. I år besöker man det 10-årsjubilerande fyrsällskapet i Mariestad. I det kostnadsfria programmet finns tankar om förvaltning, bruk och renoveringar – med exempel från olika håll i landet. Lördagskvällens middag på gamla länsresidenset Marieholm, bjuder Mariestads kommun på. Söndagens exkursion kommer att gå med en kombination av egna bilar och bilflottan i Mariestads Fyrsällskap. Anmäl dig till fyrseminariet i Mariestad den 29-30 september – direkt till fredrik.blomqvist@maritima.se före den 14 september. Berätta också om du vill delta i middagen på kvällen! Sjöhistoriska står inte för logikostnaden. Men i inbjudan finns även några tips från Mariestads Fyrsällskap om hotell som kan ge viss rabatt! Se slutet i bifogad inbjudan.

Program och anmälan

 

 

 

Måseskär fyr, Bohuslän