Månadsarkiv: juni 2018

Nyheter för arbetslivsmuseer – juni (RAÄ fördelning projektbidrag 2018)

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har under våren 2018 fördelat 16 milj kr i projektbidrag till kulturarvsarbete. Av de 16 milj kr är 8 milj kr reserverade för arbetslivsmuseer, men arbetslivsmuseer har även möjlighet att ta del av resterande 8 milj kr.
84 arbetslivsmuseer beviljades bidrag varav 60 är medlemmar i ArbetSam. Bra jobbat och grattis medlemmar!

Fördelning 8 milj kr till arbetslivsmuseer
Medlemmar i ArbetSam: 5 584 500 kr
Övriga arbetslivsmuseer: 2 415 500 kr

Fördelning 8 milj till övrigt kulturarvsarbete
Medlemmar i ArbetSam: 1 124 000 kr
Övriga arbetslivsmuseer: 626 000 kr
Övriga kulturarvsarbetare: 6 250 000 kr

Avslag
Medlemmar i ArbetSam: 16 747 868 kr
Övriga arbetslivsmuseer: 2 338 700 kr
Övriga kulturarvsarbete: 27 042 467 kr

Totalt ansöktes om 62 129 035 kr! Det visar att det finns ett enormt behov men också en enorm vilja i landet att bevara, bruka och utveckla vårt kulturarv och där industrisamhällets kulturarv som visas på arbetslivsmuseerna är viktig del.

1. Lista fördelning projektbidrag till kulturarvsarbete 2018
2. Länk till RAÄs hemsida med information om fördelningen

Bild: Medlemsmuseum Vadstena spetsmuseum beviljades 20 000 kr till knyppelredskap. Vadstena spetsmuseum tar varje år emot ett stort antal ungdomar och lär ut knyppelteknikens kunskap, en del av det immateriella kulturarvet.

Besöksstatistik 2017

Rapporten Museer 2017 visar att museerna i Sverige haft 27,3 milj besök (28,1 milj 2016). Många av dessa besök har varit på landets 1 500 arbetslivsmuseer. Antal besök på ArbetSams medlemsmuseer var 2017 närmare 4,5 miljoner! Arbetslivsmuseerna finns med i officiella besöksstatistiken sedan 2013. En stor del av arbetslivsmuseerna drivs ideellt, och det kan vara svårt att få enkäten att nå rätt person i en ideell förening. Men utifrån de förutsättningar som de ideella föreningarna har så kan man nog med råge säga att de ideella krafterna imponerar.
Svarsfrekvens ArbetSams medlemsmuseer var i år 61%. Antal medlemsmuseer som svarade på enkäten var 349 av 569 (2016 var siffran 324 av 562).
Bra jobbat!

Länk till rapport Museer 2017

Nyheter för arbetslivsmuseer – juni

Det nya vattendirektivet från EU drabbar många kulturmiljöer med anor från flera hundra år bakåt i tiden. I maj träffades 9 nationella organisationer på Arbetets museum för att se hur vi gemensamt kan värna om att vår kulturskatt inte spolas bort. Läs mer i nyhetsbrevet.  Nu är det dags att ge sig ut att fota arbetslivsmuseer för att sedan vara med i Wiki Loves Monuments 2018. Ett perfekt tillfälle att synliggöra arbetslivsmuseer för omvärlden!

Nyheter för arbetslivsmuseer – juni

Representanter från de organisationer som deltog vid mötet idag 30 maj, på Arbetets museum, Norrköping: Arbetets museum, ArbetSam, Europa Nostra – Sverige, ICOMOS Sverige, Stödföreningen för småskalig vattenkraft, Svensk Vattenkraftsförening, Svenska Byggnadsvårdföreningen, Svenska industriminnesföreningen och Sveriges Hembygdsförbund. Foto: Arbetets museum

Fartygsforum 2018

Sjöhistoriska bjuder in till Fartygsforum 2018. Plats: Skandiamuseet i Lysekil. Datum: 13-14 oktober. Fartygsforum är en mötesplats för alla som bevarar och brukar historiska fartyg, ett tillfälle för ideella aktörer, myndigheter och andra institutioner att mötas och tillsammans diskutera och samtala om angelägna frågor. Program och ytterligare information skickas ut efter sommaren.

Informationsblad

Foto: Sjöhistoriska

 

 

Kunglig medalj till Rubens maskinhistoriska samlingar

Kungen hedrar medlemsmuseet Rubens maskinhistoriska samlingar, genom Tore Blom som kallats till slottet för att mottaga en medalj av Kungen den 12 juni. I motiveringen står det följande “Hans Majestät Konungen har behagat förläna Eder Sin medalj i 5:e storleken i högblått band för förtjänstfulla insatser rörande svenskteknik och industrihistoria”.
Medaljen kommer att delas ut personligen av Konungen i närvaro av Drottningen under en ceremoni på Drottningholms slott den 12 juni.

“Rubens maskinhistoriska samlingar är vida känt och respekterad långt utanför landets gränser. Verksamheten som har pågått i två generationer i över 50 år och har varit mycket målinriktat”, hävdar Tore Blom som tillägger, “samlingarna har nu mer eller mindre nått sin volym-omfattning varför vi står inför utmaningen att upparbeta och utveckla innehållet. Inför det föreliggande arbetet kommer ett erkännande som denna väl till pass som en verifikation på att vi verkar seriöst i sak”.
Stort grattis säger ArbetSam till denna välförtjänta medalj!

Länk till pressmeddelande

Rubens maskinhistoriska samlingar. Foto: Tore Blom