Dagsarkiv: 6 april, 2018

Arbetets museums yttrande Ett land att besöka

Arbetets museum har skrivit ett yttrande på remissen Ett land att besöka. Regeringen beslutade 2016 att utreda och föreslå en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Syftet med utredningen var att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet. Även ArbetSam har skrivit ett yttrande.

Länk till SOU 2017:95 Ett land att besöka – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring
Länk till Arbetets museums yttrande
Länk till ArbetSams yttrande