Månadsarkiv: april 2018

Nyheter för arbetslivsmuseer – april

Här kommer ett fullspäckat nyhetsbrev! Läs om, och se bildspel från, ArbetSams Museidagar som invigdes av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Vår är lika med årsmöten, likaså för ArbetSam. Vid årsmötet valdes Mikael Parr till ny ordförande. Nu är Museiguide 2018 klar – 470 arbetslivsmuseer finns med i år! Ebbamåla bruk – en nationell, unik skatt som bevarar, visar och utvecklar industrisamhällets kulturarv, är nu till salu. Läs mer om det i aprils nyhetshetsbrev.

Nyheter för arbetslivsmuseer – april


Från vänster: Alice Bah Kuhnke, Kultur- och demokratiminister och Erika Grann, vice ordförande ArbetSam.

 

 

Jubileumsskrift ArbetSam 20 år

ArbetSam firar 20-årsjubileum 2018. För att fira detta har ArbetSam tagit fram en jubileumsskrift. Skriften delades ut vid Museidagar 2018 men kommer även att skickas ut till alla medlemmar per post i början av sommaren. Skriften kommer att finnas tillgänglig vid arrangemang som ArbetSam arrangerar men man kan även ladda ned skriften redan nu på ArbetSam hemsida.

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) bildades under ett nationellt seminarium på Arbetets museum den 20-21 mars 1998. Genom ArbetSam fick arbetslivsmuseerna en egen röst som kunde nå politiker och myndigheter. ArbetSam och arbetslivsmuseerna har bidragit till att kulturarvet fått en mycket vidare tolkning. Kulturarvet är inte bara byggnader och maskiner utan också politiska, kulturella och sociala sammanhang.

 

 

Klicka på bilden för att bläddra i/ladda ned skrift.

 

 

 

 

 

Utgivare: Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd
Redaktör: Lovisa Almborg
Grafisk formgivning: Anfang Design & Kommunikation AB
Produktion: Anfang Design & Kommunikation AB

Mikael Parr ny ordförande i ArbetSam

Sveriges största museiorganisation, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) genomförde 13 april sitt årsmöte i samband med organisationens Museidagar 2018. Vid årsmötet valde man enhälligt att följa valberedningens förslag att utse Mikael Parr, museichef Flygvapenmuseum, till ny ordförande i ArbetSam. Mikael Parr har 40 års museierfarenheter, är van med att arbeta tillsammans med ideella krafter och var med och startade ArbetSam.
”Att få förmånen att leda arbetet i en sån här stor rikstäckande organisation ska bli mycket roligt och stimulerande! Och inte minst utmanade, med tanke på att vi företräder tusentals engagerade människor från alla delar landet”, säger Mikael Parr.

Länk till pressmeddelande

FOTO:GÖRAN BILLESON Bild: Mikael Parr.

 

 

 

 

 

 

Bild: Styrelse och kansli 13 april 2018. Från vänster: Lovisa Almborg, Helena Törnqvist, Mikael Parr, Pia Enocson, Åke Paulsson, Annette Backner, Katarina Kallings, Kerstin Bergström, Göran Nilsson, Erika Grann, Hans Hellman och Jan-Erik Andersson. Saknas på bild: Pia Åkesson. Foto: Torsten Nilsson.

Arbetets museums yttrande Ett land att besöka

Arbetets museum har skrivit ett yttrande på remissen Ett land att besöka. Regeringen beslutade 2016 att utreda och föreslå en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Syftet med utredningen var att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet. Även ArbetSam har skrivit ett yttrande.

Länk till SOU 2017:95 Ett land att besöka – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring
Länk till Arbetets museums yttrande
Länk till ArbetSams yttrande