Månadsarkiv: februari 2018

Lär mer om GDPR

Maj 2018 inträder GDPR, en ny dataskyddsförordning som syftar till ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer därför hårda krav på hur personuppgifter får behandlas. För många museer innebär detta en mängd skyldigheter och förordningen, som också ersätter Personuppgiftslagen (PuL). Riksantikvarieämbetet genomförde 15 februari 2018 ett seminarium om GDPR och Digisams vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv.

Länk till mer information och webbsändning av seminarium.

Dataskyddsinspektionen har tagit fram informationsmaterial som ni kan ha nytta av.
Länk till Dataskyddsinspektionens hemsida.

Det europeiska nätverket Network of European Museum Organisations (NEMO)har också information.
Länk till NEMO:s hemsida.

Dags att söka projektbidrag för arbetslivsmuseer

Nu är det dags att ansöka om projektbidrag från Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Blanketter  finns  på RAÄs hemsida, se länk nedan.
Bidraget heter i år Bidrag till kulturarvsarbete. Det är 16 miljoner kronor som ska fördelas. 8 miljoner kronor är reserverade för arbetslivsmuseer men arbetslivsmuseerna har även möjlighet att ta del av de övriga 8 miljoner kronorna. Det är en gemensam utlysning för alla pengarna så ni behöver endast göra en ansökan.

Så – se över vilka behov ni har och sätt er sedan ned och sök medel till projektet!

Det är angeläget att ni skriver arbetslivsmuseets namn som sökande samt anger att ni är ett arbetslivsmuseum.

Vill ni bolla idéer, få inspiration, få svar på frågor – delta på en av våra Söka pengar-kurser som vi genomför på olika platser i landet. Eller, kontakta ArbetSams kansli eller Riksantikvarieämbetet.

Länk till Riksantikvarieämbetets hemsida för mer information och blanketter.
Länk till Riksantikvarieämbetets hemsida för information om bidrag till kulturarvsarbete.

Söka pengar-kurs x 4
20 feb –  Komstad kvarn, Sävsjö – program och anmälan
22 feb – Lotsångfartyget Polstjärnan, Karlstad – program och anmälan
27 feb – Wetterlings Yxfabrik, Storvik – program och anmälan
1 mar – Norrbottens Järnvägsmuseum, Luleå – program och anmälan

Kontaktuppgifter:
ArbetSams kansli – Lovisa Almborg, 011-23 17 30
Riksantikvarieämbetet – Tove Holm, 08-51 91 80 16

Länk till RAÄs sida med information om regleringsbrevet för 2018.
Länk till RAÄs regleringsbrev för 2018.


Medlemsmuseum Världsarvet Grimeton. Foto: Världsarvet Grimeton

Statistikinsamling besök 2017

I februari skickar Myndigheten för kulturanalys ut enkäten för insamling av besökssiffror 2017. Snälla – fyll i formuläret! Ju fler arbetslivsmuseer som redovisar sina besökssiffror ju synligare blir ni.

Tänk på:

  • Ange att ni är ett arbetslivsmuseum! Man har möjlighet att välja flera alternativ vad gäller museikategori. Det är oerhört värdefullt att ni anger arbetslivsmuseum i någon av kategorierna.
  • Öppettider – för att komma med i statistiken krävs fast öppet tid under sommarsäsong, åtminstone en gång i månaden (att jämföra med en båttur per månad under sommarsäsong).
  • Samlingar – är ert museum en skonare, ångare, järnväg, en kvarn eller dylikt?Då är det skonaren, ångaren, järnvägen, kvarnen etcetera, som är er samling.

Kontakta Myndigheten för kulturanalys info(a)kulturanalys.se alt. 08-52 80 20 00 eller ArbetSams kansli om ni är tveksamma över hur ni ska hantera frågeställningar i enkäten eller dylikt, info(a)arbetsam.com alt. 011-23 17 30.

Museistatistiken samlas in av Myndigheten för Kulturanalys. De har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet.

Praktiska handböcker – kostnadsfritt

För att driva ett museum krävs kunskap eller snarare en massa kunskap. På ett arbetslivsmuseum skall man förutom alla museikunskaper dessutom kunna visa och förstå olika tekniska processer och hantverkskunskaper. Riksantikvarieämbetet har tagit fram en rad praktiska handböcker och rådgivningsblad. ArbetSam har samlat dem som vi tror att ni har mest nytta av, på vår hemsida. Alla kan laddas ned kostnadsfritt. Varsågoda!

Länk till ArbetSams sida om handböcker

Kostnadsfri nedladdning av standarder 2018-2020

Från den 1 januari kan nu ett 30-tal europeiska standarder inom kulturarvsområdet laddas ned kostnadsfritt. Standarderna riktar sig både till dem som arbetar med kulturvårdsfrågor och till andra som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med vårt kulturarv. Standarderna fungerar som process- och metodstöd i såväl löpande förvaltning, som i upphandling, tillståndsärenden, planering, utförande och dokumentation av åtgärder. De omfattar olika områden, till exempel hur man packar och transporterar känsliga föremål, undviker skadedjur, tar prover eller energieffektiviserar historiska byggnader.
Länk till RAÄs hemsida där du kan läsa mer
Länk till Swedish Standards Institute, SIS, hemsida där du kan ladda ned standarder

ArbetSams yttrande promemoria bygg-, rivnings- och marklov

I promemoria Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov föreslås en ändring i plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL, som syftar till att reglera verkställbarhet av beslut om lov. ArbetSam är en remissinstanserna och har skrivit ett yttrande. ArbetSam anser att ändringen ökar risken för att kulturmiljöer går förlorade.
Länk till promemoria Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov
Länk till ArbetSams yttrande

263 miljoner kr till kulturmiljövård

Riksantikvarieämbetet har fördelat 2018 års anslag för bidrag till kulturmiljövård. Merparten av de 263 miljonerna (236 miljoner kronor) fördelas av länsstyrelserna som efter årets höjning av budgeten fick 28 miljoner kronor mer att fördela jämfört med 2017. Hur mycket får ditt län?


Fördelning av kulturmiljövårdsanslag till länsstyrelserna 2018.Foto: Henrik Svegsjö (CC BY)