Månadsarkiv: januari 2018

Nyheter för arbetslivsmuseer – januari

Nytt år, nya nyheter… här är årets första nyhetsbrev för arbetslivsmuseer. Till att börja med gör vi en tillbakablick och tittar närmare på vad som hände 2017. Kunskapsöverföring är ett av våra viktigaste arbetsområden, förutom kurser har vi också tagit fram kortare filmer med kunskapsöverföring i fokus. Nu lanserar vi vår senaste film; Drivkraft – Sågkraft. Se filmen via nyhetsbrevet. I februari börjar årets Söka pengar-kurser; i nyhetsbrevet kan du läsa mer om innehåll, datum och orter.

Nyheter för arbetslivsmuseer – januari 2018

 

 

 

 

 

 

 

Filmen Drivkraft Sågkraft. Klicka på bilden för att se filmen.

Fartygsstöd 2018

För dem som äger kulturhistoriskt värdefulla fartyg finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för reparationer av olika slag. Ansökningsperioden börjar idag den 15 januari och pågår i två månader till den 15 mars.
Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer, fördelar ett ekonomiskt bidrag till historiskt värdefulla fartyg. Totalt delas en miljon kronor ut varje år, fördelat på en rad olika fartyg. Stödet ska stimulera till insatser som gör att fartygen bevaras med en kulturhistorisk inriktning. Bidraget utgör normalt bara en mindre del av den totala kostnaden. Fartygsstödet kan sökas av ägare till fartyg som blivit k-märkta av Sjöhistoriska museet eller fartyg som står inför möjligheten att kunna k-märkas.
Läs mer här på Sjöhistoriska museets hemsida.

 

 

 

 

 

 

Bild: Skonaren Vega

Fler och fler arbetslivsmuseer ansluter sig till ArbetSam

ArbetSam växer kraftigt varje år. 2017 var inget undantag. Vid årets början hade vi totalt 582 medlemmar, varav 538 var museer. Övriga medlemmar är föreningar, organisationer och enskilda medlemmar. Vid 2017 års slut hade vi 604 medlemmar, varav 559 är museer. Vi hälsar alla nya medlemmar varmt välkomna!
Lista nya medlemsmuseer 2017.

Det är glädjande att antalet anslutna medlemmar ökar för varje år. På detta sätt kan vi företräda våra medlemmar på ett ännu bättre sätt genom att vår representativitet ökar.

Det är medlemmarna som skapar ArbetSams utformning. Det är utifrån medlemmarnas behov och önskemål vi styr vilka frågor vi ska driva och vilka kurser vi ska anordna. Geografiskt återfinns medlemmarna över hela Sverige i alla landskap. Arbetslivsmuseerna finns i storstäder, i mindre orter och ute på landsbygden. Ofta på kulturhistoriskt intressanta platser. Arbetslivsmuseernas inriktningar sträcker sig över 41 olika verksamhetsområden.