Månadsarkiv: oktober 2017

Seminarium om Bergslagen i förändring

Med stöd från Riksantikvarieämbetet studerade forskningsprojektet Brytpunkt Bergslagen industriarvet som en resurs i förnyelsen av Bergslagen. I en av tre rapporter, Industrihistoriska värden: formering och omförhandling, riktades fokus mot fyra fall där värdefulla industrihistoriska miljöer utsatts för akuta hot (Hälleforsnäs bruk, dammsystemet vid världsarvet i Falun, Avestaforsen samt Dannemora gruvor). Bergslagens FoU-grupp bjuder nu in till en kostnadsfri endagskonferens kring mötet mellan kulturmiljövärden, naturmiljövärden och produktionsvärden. Vilka är aktuella konfliktområden och hur byggs samarbeten och möten? Talare är bl. a. representanter för Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket och Jernkontoret.
Tid: Tisdagen den 28 november 2017, kl. 10:00-15:00
Plats: Riksantikvarieämbetet, Storgatan 41, Stockholm.
Kostnad: Seminariedagen är kostnadsfri, inklusive välkomstkaffe, lunch och eftermiddagsfika. Begränsat antal deltagare.

Obligatorisk anmälan till jan@geijerstam.se, senast tisdagen den 7 november. Ange gärna även organisatorisk hemhörighet. För fullständig inbjudan och program se bilaga eller gå till www.raa.se/aktuellt/kalenderhandelser/konflikter-och-brytpunkter-seminarium-om-bergslagen-i-forandring/