Månadsarkiv: juni 2017

Nyheter för arbetslivsmuseer – juni

Läs nyhetsbrevet och du får veta mer om ArbetSams och Transporthistoriskt Nätverks medverkan i Almedalen. Mer i nyhetsbrevet; Vilket arbetslivsmuseum tycker du bör få den ärorika titeln Årets Arbetslivsmuseum 2018? Och vem tycker du förtjänar titeln Årets Arbetsmyra 2018? För att någon ska kunna vinna måste de först bli nominerade.  Missa inte chansen att se ditt favoritmuseum och/eller den person som du anser, vinna.
Länk till Nyheter för arbetslivsmuseer – juni

Stöd till gränsöverskridande projekt 2017

Inom ramen för projekt Kunskapscentrum för arbetslivsmuseer har Arbetets museum haft möjlighet att stötta arbetslivsmuseer som arbetar med gränsöverskridande verksamhet tillsammans med ungdomar. Det kan exempelvis innebära att arbeta över generationsgränser, integrationsarbete och/eller att involvera ungdomar i museiarbetet. För att kunna bruka och bevara vårt industriella kulturarv krävs kunskap – både för arbetslivsmuseerna idag och för att överföra kunskapen till kommande generationer.

Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri är ett av två utvalda projekt som får 15 000 kronor från Arbetets museum som stöd till gränsöverskridande projekt. Motiveringen är att ungdomar görs delaktiga i hela arbetskedjan, från planering till färdig ”produkt”, där aktiviteter för asylsökande är en av de planerade verksamheterna. Det finns en stark gränsöverskridande koppling mellan arbetslivsmuseet – feriearbetande ungdomar – nyanlända.

Det andra av två utvalda projekt som får 15 000 från Arbetets museum som stöd till gränsöverskridande projekt är Mjörns Ångbåtsförening, som äger och driver Bogserbåten s/s Herbert. För att locka fler ungdomar in i ångvärlden har föreningen införskaffat ångslupen s/s Sanna och startat projektet Liten Ångbåt på Mjörn. Motiveringen till stödet är att ungdomarna görs delaktiga i omfattande praktiskt arbete vid renoveringen av båten, där kunskapsöverföring mellan generationer är en viktig pusselbit.

 

 

 

 

 

 

Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri. Foto: Torsten Nilsson


Bogserbåten s/s Herbert

Arbetets museum stöder skrivelse till Skara kommun

Arbetets museum stöder Västarvets skrivelse till Skara kommun angående planprogram för stationsområdet, Skara stad. Skara stad har bostadsplaner vilket påverkar stationsområdet som haft och har, stor betydelse för stadens utveckling. Skara stads planer kan tvinga Skara-Lundsbrunns Järnvägar att flytta sin verksamhet i framtiden. Nu tar Västarvet på regionen dem i försvar och framhåller det viktiga kulturarv som järnvägen är. ArbetSam har också ställt sig bakom skrivelsen.
Länk till Västarvets skrivelse
Länk till Arbetets museums skrivelse
Länk till ArbetSam stöd till skrivelse
Länk till artikel i Skaraborgs länstidning

Skara-Lundsbrunns Järnvägar

Ny rapport om marknadsföringsarbete för arbetslivsmuseer

För att bli lyckosam i marknadsföring måste man göra sin hemläxa. Ingen, varken ett stort företag eller ett litet ideellt drivet arbetslivsmuseum kan marknadsföra sig mot alla. Nyligen har rapporten Marknadsföringsarbete på ett arbetslivsmuseum, gjord av Peter Rundström, publicerats. Den utgår från medlemsmuseet F11 Museum men innehåller många bra tips och strategier som går att applicera på arbetslivsmuseer generellt.

Länk till rapport Marknadsföringsarbete på ett arbetslivsmuseum.
Länk till resultat – Besöksstatistik
Länk till resultat – Kännedomsundersökning

Länk till mall – Besöksstatistik
Länk till mall – Besöksundersökning
Länk till mall – Kännedomsundersökning
Länk till mall – Strategisk marknadsplan

Ny studie om de ideella kulturarven som framgångsrika besöksmål

Nyligen har en studie om ideell kulturarvsturism publicerats. Studien följer Qvarnstensgruvan i Lugnås, Munkedals järnväg i Munkedal och Repslagarmuseet i Älvängen, alla tre medlemsmuseer i ArbetSam. Besöksmålen har olika förutsättningar och olika erfarenheter som de delar med sig av. Studien är genomförd av Linn Heiel Ekeborg vid Högskolecentrum Bohuslän, VT 2017.
Länk till studie De ideella kulturarven som framgångsrika besöksmål

 

ArbetSam stöder Västarvets skrivelse till Skara kommun

Angående planprogram för stationsområdet, Skara stad – Skara stad har bostadsplaner som påverkar stationsområdet som haft och har, stor betydelse för stadens utveckling. Skara stads planer kan tvinga Skara Lundsbrunns järnvägar att flytta sin verksamhet i framtiden. Nu tar Västarvet på regionen dem i försvar och framhåller det viktiga kulturarv som järnvägen är. ArbetSam ställer sig bakom skrivelsen.
Länk till Västarvets skrivelse
Länk till ArbetSam stöd till skrivelse
Länk till artikel i Skaraborgs länstidning

 

 

 

 

 

 

Skara-Lundsbrunns Järnvägar

ArbetSam i Almedalen 2017

ArbetSam medverkar i Almedalen 2017 tillsammans med Transporthistoriskt Nätverk. Nätverket har en gemensam monter i Visby hamn, plats H618.
Det är femte året Transporthistoriskt Nätverk finns på plats i Almedalen och genomför seminarier, belyser viktiga frågor nätverket och deltar i andra seminarier. I år genomför nätverket ett gemensamt seminarium; Laglöst kulturarv 2.0. Medverkande är bland annat riksantikvarie Lars Amréus och ledamöter i kulturutskottet.

Följ länk och läs mer

ArbetSam i Almedalen 2014

Transporthistoriskt Nätverk. Foto: Torsten Nilsson

56 medlemsmuseer har beviljats projektbidrag från RAÄ!

Riksantikvarieämbetets (RAÄ) projektbidrag till arbetslivsmuseer på 8 miljoner kronor har fördelats på totalt 78 projekt. 56 av de sökande är medlemmar i ArbetSam. Bra jobbat och grattis alla medlemmar! Bland de som beviljats bidrag finns allt från Historisk skogsexport från Kalix älvdal som ska ta göra en förstudie för en digital basutställning till Hillefors Grynkvarns Museiförening som ska renovera kvarnrännen. Stort grattis igen och lycka till med projekten!

Länk till lista på beviljade bidrag
Länk till RAÄs hemsida för mer information om bidraget

              Hillefors Grynkvarns Museum