Dagsarkiv: 3 april, 2017

Arbetets museum stöder skrivelse

Även Arbetets museum ställer sig bakom Sveriges Hembygdsförbunds skrivelse: Angående den svenska vattenförvaltningens ambitioner för biologisk återställning och kommande ändring av aktuella bestämmelser. Arbetets museum ser allvarligt på de konsekvenser detta får för enskilda föreningar och ideellt arbetande föreningsaktiva som engagerar sig för att bevara vårt kulturarv. En flerhundraåriga historia och avgörande del av vårt kulturarv riskerar att gå förlorad i denna process.

Länk till Arbetets museums brev
Länk till Sveriges Hembygdsförbunds skrivelse

Strykjärnet heter fabriken som ligger mitt i Motala ström

Strykjärnet heter fabriken som ligger mitt i Motala ström