Dagsarkiv: 31 mars, 2017

Svenska industriminnesföreningen skrivelse vattendirektivet

Svenska industriminnesföreningen har i en skrivelse till miljöministern, kulturministern och samordnings- och energiministern, betonat betydelsen av att kulturhistoriska värden ges plats i samband med biologiska återställningsåtgärder som lagstiftning och regelverk stadgar, att ideella organisationer och enskilda som bedriver vattenverksamheter får möjlighet att till ekonomiskt stöd i samband med prövning av vattenverksamheter.

Länk till skrivelse “Vattenförvaltningen, biologisk återställning och skyddet av kulturhistoriska värden” av Svenska industriminnesföreningen


Ugerups mölla Foto: Jakob Marktorp