Dagsarkiv: 7 mars, 2017

Varvsforum våren 2017

Helgen den 22-23 april är det dags för årets varvsforum. Datum: 22-23 april. Ort: Stockholm. Plats: Lördag på Museifartygen vid Galärvarvet (vid Vasamuseet), söndag på Sjöhistoriska museet. Varvsforum är ett tillfälle att presentera verksamheter och inspirera varandra. Huvudman för arrangemanget är Nätverket Svenska varv. Där ingår ideella varvshistoriska föreningar, IF-Metall med lokala avdelningar, och Statens maritima museer.
Målgruppen är föreningar, enskilda och institutioner som arbetar för att bevara och förmedla minnen från de svenska varvens storhetstid. Nätverket Svenska varv vill understödja och inspirera lokala projekt samt arbeta för att initiera dokumentationer, forskning och utställningar som belyser varvens betydelse i industrisamhället. Statens maritima museer samordnar det löpande arbetet.
Mer information på www.sjohistoriska.se eller kontakta:
Claes Wollentz, Statens maritima museer, telefon 0455-359 358, e-post: claes.wollentz@maritima.se
Anmälan senast den 3 april till: claes.wollentz@maritima.se

Inbjudan och program