Dagsarkiv: 6 mars, 2017

Debattartikel av Transporthistoriskt Nätverk

Enligt svensk kulturarvslagstiftning är ett gammalt fartyg endast värt att bevara om det är ett vrak på havsbotten! Detta synsätt går tillbaka till den markbundenhet som präglat lagstiftningen sedan stormaktstiden. Konsekvensen är att det rörliga kulturarvet (äldre transportmedel som används på väg, järnväg, till sjöss och i luften) hela tiden hotas. Hoten utgörs av regler och avgifter som försvårar dess bevarande och brukande. Resultatet är att det rörliga kulturarvet utarmas och riskerar att försvinna över tid. Är det rimligt? Transporthistoriskt Nätverk har tagit fram en debattartikel Transporthistoria – kulturarvet man missat! som du kan läsa i sin helhet genom att klicka på länken här nedan.

Transporthistoria – kulturarvet man missat!