Månadsarkiv: mars 2017

Svenska industriminnesföreningen skrivelse vattendirektivet

Svenska industriminnesföreningen har i en skrivelse till miljöministern, kulturministern och samordnings- och energiministern, betonat betydelsen av att kulturhistoriska värden ges plats i samband med biologiska återställningsåtgärder som lagstiftning och regelverk stadgar, att ideella organisationer och enskilda som bedriver vattenverksamheter får möjlighet att till ekonomiskt stöd i samband med prövning av vattenverksamheter.

Länk till skrivelse “Vattenförvaltningen, biologisk återställning och skyddet av kulturhistoriska värden” av Svenska industriminnesföreningen


Ugerups mölla Foto: Jakob Marktorp

ArbetSam ansluter sig till skrivelse

ArbetSam har anslutit sig till skrivelse, framtagen av Sveriges Hembygdsförbund, som rör den svenska vattenförvaltningens ambitioner för biologisk återställning och kommande ändring av aktuella bestämmelser. 2015 kom slutbetänkandet I vått och torrt – förslag till vattenrättsliga regler. Det nya vattendirektivet har i flera fall förödande konsekvenser för både arbetslivsmuseer och annan kulturmiljö.
Länkar till:
1. Skrivelse “Angående den svenska vattenförvaltningens ambitioner för biologisk återställning och kommande ändring av aktuella bestämmelser”
2. ArbetSams brev till Miljödepartementet med flera
3. Arbetets museums inventering: Arbetslivsmuseer vid vatten
4. Konferensrapport: Industrilandskapets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet

Olofsfors Bruksmuseum

Nyheter för arbetslivsmuseer – mars

Våren är här och en uppdaterad och fullspäckad Museiguide 2017 finns nu klar! Pappersupplagan levereras ut till medlemsmuseerna i mitten av april men du behöver inte vänta tills dess – appen finns färdig att ladda ned redan idag. Nyhetsbrevet för mars innehåller information om stöd till ungdomsverksamhet på arbetslivsmuseer, upprop om nya och gamla yrken, kulturarvsdagen med mera med mera.

Läs hela nyhetsbrevet genom att klicka på länken:
Nyheter för arbetslivsmuseer – mars 2017

Museiguide 2017 – katalog och app

Museiguide 2017 är klar – katalog och app

På land, i luften och ute på havet – överallt kan man hitta ett arbetslivsmuseum eller en kulturupplevelse. Gårdagens teknik, dofter, ljud, människor och spännande historier.
I april distribueras 2017 års Museiguide till turistbyråer och arbetslivsmuseer runt om i landet. Guiden innehåller information om 450 arbetslivsmuseer från Gällivare i norr till Trelleborg i söder samt artiklar om Årets Arbetslivsmuseum, Årets Arbetsmyra. Läs mer

Pressmeddelande

Museiguide 2017 – katalog och app

Varvsforum våren 2017

Helgen den 22-23 april är det dags för årets varvsforum. Datum: 22-23 april. Ort: Stockholm. Plats: Lördag på Museifartygen vid Galärvarvet (vid Vasamuseet), söndag på Sjöhistoriska museet. Varvsforum är ett tillfälle att presentera verksamheter och inspirera varandra. Huvudman för arrangemanget är Nätverket Svenska varv. Där ingår ideella varvshistoriska föreningar, IF-Metall med lokala avdelningar, och Statens maritima museer.
Målgruppen är föreningar, enskilda och institutioner som arbetar för att bevara och förmedla minnen från de svenska varvens storhetstid. Nätverket Svenska varv vill understödja och inspirera lokala projekt samt arbeta för att initiera dokumentationer, forskning och utställningar som belyser varvens betydelse i industrisamhället. Statens maritima museer samordnar det löpande arbetet.
Mer information på www.sjohistoriska.se eller kontakta:
Claes Wollentz, Statens maritima museer, telefon 0455-359 358, e-post: claes.wollentz@maritima.se
Anmälan senast den 3 april till: claes.wollentz@maritima.se

Inbjudan och program

 

Debattartikel av Transporthistoriskt Nätverk

Enligt svensk kulturarvslagstiftning är ett gammalt fartyg endast värt att bevara om det är ett vrak på havsbotten! Detta synsätt går tillbaka till den markbundenhet som präglat lagstiftningen sedan stormaktstiden. Konsekvensen är att det rörliga kulturarvet (äldre transportmedel som används på väg, järnväg, till sjöss och i luften) hela tiden hotas. Hoten utgörs av regler och avgifter som försvårar dess bevarande och brukande. Resultatet är att det rörliga kulturarvet utarmas och riskerar att försvinna över tid. Är det rimligt? Transporthistoriskt Nätverk har tagit fram en debattartikel Transporthistoria – kulturarvet man missat! som du kan läsa i sin helhet genom att klicka på länken här nedan.

Transporthistoria – kulturarvet man missat!

Kulturarvsdagen 2017

Temat för året är “Natur och Kulturarv – miljöer med möjligheter” och bygger på det gemensamma temat i Europa. Årets kulturarvsdagar äger rum mellan den 8-10 september. Tidigare har Kulturarvsdagen endast firats andra söndagen i september men sedan några år tillbaka sträcker sig firandet över flera dagar. Ni har således möjlighet att välja mellan en eller flera dagar för ert arrangemang. Vi uppmuntrar speciellt att ni arrangerar aktiviteter som riktar sig till barn.
Alla – såväl företag, organisationer, föreningar som privatpersoner – är välkomna att delta. Det kostar inget att vara med som arrangör. Arrangemangen ska knyta an till temat, vara öppna för alla och helst gratis. Det kan exempelvis vara guidade turer, föreläsningar, och visningar om allt från historiska spår, platser, människor och byggnader till företeelser och traditioner. Samarbeta gärna med andra på orten. Riksantikvarieämbetet står för samordningen i Sverige och marknadsför evenemanget i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. Mer information hittar du här.
Anmälan öppnar den 1 maj och stänger 30 juni. Anmälan görs på www.raa.se/kulturarvsdagen
 
Syftet med Kulturarvsdagen är att skapa skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer. Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens samarbete European Heritage Days där 50 länder deltar. Årets gemensamma tema i Europa 2017 är ”Heritage and Nature”.

Foto: Bengt A Lundberg (CC BY)