Månadsarkiv: februari 2017

Rapport: Räkna med kulturarvet

Riksantikvarieämbetet, RAÄ, har tagit fram rapporten Räkna med kulturarvet som beskriver hur kulturarv bidrar till en hållbar samhällsutveckling – ekonomiskt, miljömässigt och socialt; att kulturarvet är en kraft att räkna med på alla områden och att kulturarv har stor betydelse för såväl turism och tillväxt som miljö och allas delaktighet i samhället. Ni hittar rapporten här på ArbetSams hemsida och/eller på RAÄs hemsida.

 

Foto: RAÄ (CC BY)

Prop: Kulturarvspolitik

Idag, 28 februari, har regeringen lagt fram kulturarvspropositionen Kulturarvspolitik. I propositionen lämnar regeringen förslag till museilag och förslag till ändringar i kulturmiljölagen (1988:950) m.m. I propositionen beskrivs regeringens kulturarvspolitiska prioriteringar och kulturarvsområdets framväxt som eget politikområde behandlas. Ta del av hela propositionen genom följa länken här nedan.

Länk till propositionen Kulturarvspolitik

Nyheter för arbetslivsmuseer – februari

I årets andra nyhetsbrev går det att läsa om vilka arbetslivsmuseer som ingår 2017 i projektet Arbetslivsmuseer som klassrum. I nyhetsbrevet kan man även läsa om det immateriella kulturarvet och på vilket sätt arbetslivsmuseerna berörs. Om och i så fall hur, arbetar ditt arbetslivsmuseum med digitalisering? Berätta för oss, så att vi vet hur vi ska kunna stödja er. Det och mer därtill hittar ni i månadens nyhetsbrev.

Länk till Nyheter för arbetslivsmuseer – februari

Dags att söka projektbidrag för arbetslivsmuseer

Nu finns ansökningsblanketter tillgängliga för att söka projektbidrag till arbetslivsmuseer. Mer information och länk till blanketter finns på Riksantikvarieämbetets hemsida, se länk nedan. Liksom 2016 fördelas 8 miljoner kronor till arbetslivsmuseerna i år. Vill ni ha hjälp, tips och stöttning med era ansökningar? Arbetets museum och ArbetSam erbjuder två Söka pengar kurser nu i vinter så att ni i god tid hinner hem och fylla in ansökan. Representanter från Riksantikvarieämbetet kommer att finnas med på plats vid båda kurstillfällena. Klicka här för att få mer information om Söka pengar kurserna.

Länk till Riksantikvarieämbetets hemsida och vidare till ansökningsblanketterGotlandståget

 

Föreningen Gotlandståget – Järnvägsmuseet i Dahlem