Dagsarkiv: 9 december, 2016

Kulturarvspropositionen

Den 8 december presenterade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke lagrådsremissen Kulturarvspolitik. I remissen beskrivs regeringens övergripande kulturarvspolitiska prioriteringar och en rad bedömningar och förslag presenteras, bland annat en ny museilag. I remissen nämns även arbetslivsmuseerna och transporthistoriska föremål. Lagremissen finns att ladda ned på Regeringens hemsida.
Klicka här för att komma direkt till lagrådsremissen.
Klicka här för att läsa pressmeddelandet.