Månadsarkiv: december 2016

Statistik över museibesök 2015 klar

20 december presenterade Myndigheten för Kulturanalys rapporten Museibesök 2015. Den visar att museerna hade 26,5 miljoner besök år 2015. Det är en ökning med 1,5 miljon besök från föregående år. Arbetslivsmuseerna finns med i statistiken men särredovisas inte. Indelningen är gjort utifrån driftsform och ett arbetslivsmuseum kan antingen vara centralt, regionalt, kommunalt, ideellt och så vidare. Vi återkommer med mer analys av rapporten i nästa nyhetsbrev. Läs rapporten här:

Länk till rapport Museibesök 2015

museer_2015_omslag-115x160

Nyheter för arbetslivsmuseer – december

Ta del av årets sista nyhetsbrev för arbetslivsmuseer. Vi har försökt summera året och berätta om vad vi har gjort 2016. Kom med synpunkter vad du tycker att vi ska prioritera nästa år! I nyhetsbrevet kan du även läsa om en Vallonutställning som nyligen haft vernissage på Arbetets museum; “Valloner – arvet till den svenska stålindustrin”. Sist men inte minst vill vi önska alla nära och kära en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Nyheter för arbetslivsmuseer – december 2016

foto-ecomusee-de-bois-du-luc

 

 

 

 

 

 

Foto: Ecomusée de Bois du Luc

Kulturarvspropositionen

Den 8 december presenterade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke lagrådsremissen Kulturarvspolitik. I remissen beskrivs regeringens övergripande kulturarvspolitiska prioriteringar och en rad bedömningar och förslag presenteras, bland annat en ny museilag. I remissen nämns även arbetslivsmuseerna och transporthistoriska föremål. Lagremissen finns att ladda ned på Regeringens hemsida.
Klicka här för att komma direkt till lagrådsremissen.
Klicka här för att läsa pressmeddelandet.