Dagsarkiv: 23 juni, 2016

Kulturmiljöer vid vattendrag – ny rapport från RAÄ

Riksantikvarieämbetet presenterar i en ny rapport en rad rekommendationer för att ta hänsyn till kulturmiljöer vid vattendrag inför åtgärder för ökad biologisk mångfald och förbättrad vattenkvalitet. Kulturmiljöer vid vattendrag – såsom dammar, kvarnar och lämningar efter timmerflottning – befinner sig i skärningspunkten av ett komplext sammanhang av olika politiska mål, regelverk och intressen som får konsekvenser för kulturmiljöerna. Utvärderingen konstaterar att målkonflikterna förstärks av att stöddokumenten för restaurering av vattendrag är föråldrade och att verksamhetsutövare har svårt att bära de kostnader som krävs för att bevara kulturmiljöer vid
vattendrag. Rapporten konstaterar också att kunskapen kring kulturmiljöer vid vattendrag behöver öka och bli tillgänglig nationellt. Ladda ned rapporten här: Kulturmiljö vid vattendrag. Länk till Riksantikvarieämbetets hemsida där man berättar om rapporten – klicka här.
Olofsfors bruksmuseum