Månadsarkiv: juni 2016

Lär mer om ungdomsverksamhet på arbetslivsmuseer

På arbetslivsmuseerna råder det stor aktivitet och flera av arbetslivsmuseerna driver olika former av ungdomsverksamhet. Ungdomsverksamheten är ett sätt förnya arbetet på museet och säkra museets hållbarhet på lång sikt.  ArbetSam vill tillsammans med Arbetets museum inspirera fler arbetslivsmuseer att börja med ungdomsverksamhet. På ArbetSams hemsida hittar ni nu material från arbetslivsmuseer som framgångsrikt arbetar med ungdomar. Låt er inspireras av ungdomarnas engagemang och varför de lägger tid på detta. Sidan kommer fortlöpande att fyllas på med mer material. Har ert museum erfarenheter så får ni gärna dela med er av dem. Det gör ni genom att kontakta ArbetSams kansli 011-23 17 30 eller skicka mejl till info@arbetsam.com. Länk till sida om ungdomsverksamhet.

Skonaren Ingo

Skonaren Ingo

Kulturmiljöer vid vattendrag – ny rapport från RAÄ

Riksantikvarieämbetet presenterar i en ny rapport en rad rekommendationer för att ta hänsyn till kulturmiljöer vid vattendrag inför åtgärder för ökad biologisk mångfald och förbättrad vattenkvalitet. Kulturmiljöer vid vattendrag – såsom dammar, kvarnar och lämningar efter timmerflottning – befinner sig i skärningspunkten av ett komplext sammanhang av olika politiska mål, regelverk och intressen som får konsekvenser för kulturmiljöerna. Utvärderingen konstaterar att målkonflikterna förstärks av att stöddokumenten för restaurering av vattendrag är föråldrade och att verksamhetsutövare har svårt att bära de kostnader som krävs för att bevara kulturmiljöer vid
vattendrag. Rapporten konstaterar också att kunskapen kring kulturmiljöer vid vattendrag behöver öka och bli tillgänglig nationellt. Ladda ned rapporten här: Kulturmiljö vid vattendrag. Länk till Riksantikvarieämbetets hemsida där man berättar om rapporten – klicka här.
Olofsfors bruksmuseum

Film om drivning och beckning

2015 genomförde Arbetets museum och ArbetSam i samarbete med Beckholmens dockförening en kurs där man fick möjlighet att lära sig hur det går till att driva och becka ett fartygsskrov eller däck. Kursen dokumenterades och nu finns en film tillgänglig på Youtube. Följ länk här nedan. Det finns även ett kurshäfte som är fritt att ladda ned från hemsida. Följ länk nedan.

Länk till filmen Beckholmen – En kurs i drivning och beckning

Länk till kurshäfte – Kurs i drivning och beckning

 

Bidragsfördelning till arbetslivsmuseer 2016

Riksantikvarieämbetet har nu fördelat de åtta miljoner kronor som är vikta till landets alla arbetslivsmuseer. I år inkom 195 ansökningar och man ansökte totalt om 29 831 712 kr. Av dem är det 88 projekt som har beviljats bidrag varav 68 är hos medlemmar i ArbetSam. Stort stort grattis till er alla och lycka till med era projekt! Lista över alla arbetslivsmuseer och projekt som beviljats bidrag hittar du här.

 

Wretens Såg

Wretens Såg

Tänk tillgängligt! – ny skrift för arbetslivsmuseer

ArbetSam och Arbetets museum har tillsammans tagit fram en skrift om hur man kan förbättra tillgängligheten på sitt arbetslivsmuseum. Vi vill med skriften ge inspiration om hur det går att erbjuda personer med funktionsnedsättning ett bra besök på landets alla arbetslivsmuseer. Att tänka tillgängligt utvecklar dessutom museiverksamheten i stort. I skriften medverkar Gällivare museum, CTH-Fabriksmuseum, Tändsticksmuseet och Repslagarmuseet. Skriften, som endast finns i pdf-format, går att ladda ned från webben hos ArbetSam och Arbetets museum. Klicka här för att ladda ned.

Tänk tillgängligt! - bild framsida