Månadsarkiv: maj 2016

Fördelning fartygsstöd 2016 klart

Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer, fördelar årligen 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Ekonomiskt stöd är starkt efterfrågat och i år ansökte 37 fartyg om totalt drygt 7 miljoner. Flera av dem som erhåller fartygsstöd i år är medlemmar i ArbetSam. Historiska fartyg som erhåller fartygsstöd 2016:

Museiföreningen Ångfartyget Ejdern, ångfartyg, Södertälje – medlem ArbetSam
s/s Flottisten, ångfartyg, Rättvik
Harry, motorfartyg, Lysekil
m/s Herkules, motorfartyg, Göteborg
Skonaren Ingo, segelfartyg, Göteborg – medlem ArbetSam
S/V Isolda, segelfartyg, Göteborg – medlem ArbetSam
Vänergaleasen Mina, segelfartyg, Lidköping – medlem ArbetSam
s/s Nalle, ångfartyg, Oskarshamn – medlem ArbetSam

Stort grattis till er alla!

Länk till pressmeddelande

4505_Vanergaleasen_Mina Vänergaleasen Mina

Ny bok: Dammägarens handbok

Nu är den efterlängtade boken “Dammägarens handbok” klar. I Sverige finns minst 6 000 dammar, de flesta ganska små. Kunskapen om dammar och dammteknik har dock förlorats på många håll. Med medel från Riksantikvarieämbetet har Ida Dicksson och Bengt tagit fram en handbok där dammar beskrivs från historisk, juridisk, teknisk och praktisk synpunkt. Boken finns att ladda ned som pdf på ArbetSams hemsida. Klicka här.
Dammar_Framsidastor

Lessebo Handpappersbruk – Årets industriminne 2016

Stort grattis till Lessebo Handpappersbruk i Lessebo, Småland och medlem i ArbetSam, som blivit utsett till Årets industriminne 2016. Bakom priset står Svenska industriminnesföreningen. I motiveringen kan man läsa att Lessebo Handpappersbruk får priset ”för bevarandet av ett unikt kulturarv genom varsam förnyelse och modernt entreprenörskap”.
Utmärkelsen delas ut i på plats i Lessebo fredagen den 10 juni i närvaro av bl.a. Kristina Alsér, landshövding Kronobergs län, Heidi Vassi, länsantikvarie Kronobergs län samt Monica Widnemark, kommunstyrelsens ordförande. I anslutning till överlämningen av utmärkelsen ordnas två dagars programverksamhet 10-11 juni med visningar och föredrag. Programmet kommer att publiceras på www.sim.se inom kort.
Länk till pressmeddelande.
Länk till Lessebo Handpappersbruks hemsida.

Lessebo Handpappersbruk