Dagsarkiv: 18 mars, 2016

Inbjudan till arbetsmiljöseminarium

JärnvägsHistoriska RiksFörbundet bjuder in till ett arbetsmiljöseminarium på Kulturhuset i Örebro  den 2 april 2016. Arbetsmiljölagar och -regler berör alla, särskilt om vi har anställda men även föreningarnas ideellt arbetande funktionärer. Här får vi veta vad vi behöver känna till och vilka regler vi har att förhålla oss till. Richard Wester på Arbetsmiljöverket är föreläsare. Anmälan via mejl till anders.svensson@jhrf.se senast 27 mars. Klicka här mer information.

ArbetSams yttrande på Ny museipolitik SOU2015:89

I oktober 2015 lämnade kommittén för museiutredningen över sitt betänkande till kulturminister Alice Bah Kuhnke.  Museiutredningen påbörjades februari 2014 och hade till uppgift att göra en översyn av de statliga museernas uppdrag, myndighets- och institutionsstruktur och regeringens styrning av dem. Betänkandet, Ny museipolitik SOU 2015:89, har nu varit ute på remiss och ArbetSam är en av de instanser som lämnat in ett yttrande.  Här hittar du ArbetSams yttrande.

Lär dig intevjuteknik – fritt kompendium

Att samla in berättelser och göra intervjuer är en värdefull del i arbetet på ett arbetslivsmuseum. Men hur gör man? Vilken teknik ska man använda? Vad bör man tänka på? För några år sedan genomförde ArbetSam och Arbetets museum  kurser i dokumentation och intervjuteknik. Nu har Arbetets museum sammanställt ett kompendium med praktisk information om intervjuteknik. Kompendiet är fritt att ladda ned. Du hittar det här samt på hemsidan och under menyfliken Kunskap – Museikunskaper.

Bild minnesinsamlingar