Dagsarkiv: 8 mars, 2016

Ny hemsida för industri- och teknikhistoria

För att driva ett museum krävs en massa kunskap. På ett arbetslivsmuseum skall man förutom alla museikunskaper dessutom kunna visa och förstå olika tekniska processer och hantverkskunskaper. ArbetSam och Arbetets museum arrangerar varje år kurser inom området, på ArbetSams hemsida hittar man även handböcker och rapporter. Men det finns annan information som man också kan behöva; var man kan köpa reservdelar eller vem som kan renovera teknikhistoriskt kulturarv. Nu finns en hemsida som kan göra det lättare att hitta rätt material och rätt kompetens vid upphandlingar och anbudsförfrågningar när det gäller teknikhistoriska anläggningar, arbetslivsmuseer, industrihistoriskt kulturarv och liknande. Sidan heter www.industriarvskompetens.se. Industriantikvarie Ida Dicksson ansvarar och administrerar hemsidan.

Bogserbåten Sven. Foto: Hans Kihlberg

Bogserbåten Sven. Foto: Hans Kihlberg