Månadsarkiv: mars 2016

Nyheter för arbetslivsmuseer – mars

I nyhetsbrevet för mars presenterar vi Museiguide 2016. I årets katalog finns 443 arbetslivsmuseer presenterade – aldrig har så många varit med! För första gången kan vi också presentera museiguiden som app. Äntligen! I nyhetsbrevet kan man även läsa om en konferens som vi tillsammans med Arbetetets museum arrangerar på internationella museidagen, 18 maj; om ungdomars delaktighet på arbetslivsmuseer och om varför vi engagerar oss ideellt. Läs även om en pågående insamling av berättelser om nattarbete.

Nyheter för arbetslivsmuseer – mars 2016

Museiguide 2016 - även som app

Museiguide 2016 – även som app

Inbjudan till arbetsmiljöseminarium

JärnvägsHistoriska RiksFörbundet bjuder in till ett arbetsmiljöseminarium på Kulturhuset i Örebro  den 2 april 2016. Arbetsmiljölagar och -regler berör alla, särskilt om vi har anställda men även föreningarnas ideellt arbetande funktionärer. Här får vi veta vad vi behöver känna till och vilka regler vi har att förhålla oss till. Richard Wester på Arbetsmiljöverket är föreläsare. Anmälan via mejl till anders.svensson@jhrf.se senast 27 mars. Klicka här mer information.

ArbetSams yttrande på Ny museipolitik SOU2015:89

I oktober 2015 lämnade kommittén för museiutredningen över sitt betänkande till kulturminister Alice Bah Kuhnke.  Museiutredningen påbörjades februari 2014 och hade till uppgift att göra en översyn av de statliga museernas uppdrag, myndighets- och institutionsstruktur och regeringens styrning av dem. Betänkandet, Ny museipolitik SOU 2015:89, har nu varit ute på remiss och ArbetSam är en av de instanser som lämnat in ett yttrande.  Här hittar du ArbetSams yttrande.

Lär dig intevjuteknik – fritt kompendium

Att samla in berättelser och göra intervjuer är en värdefull del i arbetet på ett arbetslivsmuseum. Men hur gör man? Vilken teknik ska man använda? Vad bör man tänka på? För några år sedan genomförde ArbetSam och Arbetets museum  kurser i dokumentation och intervjuteknik. Nu har Arbetets museum sammanställt ett kompendium med praktisk information om intervjuteknik. Kompendiet är fritt att ladda ned. Du hittar det här samt på hemsidan och under menyfliken Kunskap – Museikunskaper.

Bild minnesinsamlingar

Ny hemsida för industri- och teknikhistoria

För att driva ett museum krävs en massa kunskap. På ett arbetslivsmuseum skall man förutom alla museikunskaper dessutom kunna visa och förstå olika tekniska processer och hantverkskunskaper. ArbetSam och Arbetets museum arrangerar varje år kurser inom området, på ArbetSams hemsida hittar man även handböcker och rapporter. Men det finns annan information som man också kan behöva; var man kan köpa reservdelar eller vem som kan renovera teknikhistoriskt kulturarv. Nu finns en hemsida som kan göra det lättare att hitta rätt material och rätt kompetens vid upphandlingar och anbudsförfrågningar när det gäller teknikhistoriska anläggningar, arbetslivsmuseer, industrihistoriskt kulturarv och liknande. Sidan heter www.industriarvskompetens.se. Industriantikvarie Ida Dicksson ansvarar och administrerar hemsidan.

Bogserbåten Sven. Foto: Hans Kihlberg

Bogserbåten Sven. Foto: Hans Kihlberg

Dokumentation klar – Industrisamhällets landskap

I höstas genomfördes konferensen Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet på Regionmuseet Kristianstad. Nu är dokumentationen från konferensen färdig och sammanställd. Det blev en gedigen dokumentation som omfattar drygt 170 sidor.  Dokumentationen finns att ladda ned kostnadsfritt som pdf eller köpa som  bok.

Klicka här för att ladda ner Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet som pdf, kostnadsfritt.

Klicka här för att köpa Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet som bok (du lotsas vidare till Svenska industriminnesföreningens, SIM:s bokhandel).

Passa också på att beställa ett exemplar av dokumentation från industriarvskonferensen 2012. Även den finns som nedladdningsbar pdf och som bok.

Klicka här för att ladda ner Industrisamhällets kulturarv – praktik, forskning och framtid som pdf, kostnadsfritt.

Klicka här för att köpa  Industrisamhällets kulturarv – praktik, forskning och framtid som bok (du lotsas vidare till Svenska industriminnesföreningens, SIM:s bokhandel).

Bild Industrisamhällets landskap - kulturarv, miljö och hållbarhet (2015)

Kulturarvsdagen 2016 – Tidens rörelser

Kulturarvsdagen 2016 har temat Tidens rörelser. Datum: 9-11 september. Riksantikvarieämbetet är samordnare i Sverige och genomför arrangemanget i samverkan med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd.
Temat beskrivs så här i pressmeddelandet “Tillgången till kulturarv är en demokratifråga som blir allt viktigare för människors livskvalitet och identitet. Med Kulturarvsdagen och årets tema Tidens rörelser vill vi lyfta fram den viktiga roll som samhällen, föreningar och andra grupper i alla tider haft i att tillvarata och utveckla sitt eget kulturarv och kulturmiljöer.”
Mer information och marknadsföringsmaterial för arrangörer skickas ut senare men i god tid innan anmälningsperioden börjar (anmälningsperioden är i år 15 maj till 30 juni).
Läs mer här http://www.raa.se/2016/02/kulturarvsdagen-2016-tidens-rorelser/   Den samlade informationen finns också på www.raa.se/kulturarvsdagen.
Länk till pressmeddelande.

Foto: Från vänster Cajus Petersen, Nationalmuseet Danmark (ingen upphovsrätt), Lieven Soete, Flickr (CC BY-NC-SA) och Charlotta Wasteson, Flickr (CC BY).

Foto: Från vänster Cajus Petersen, Nationalmuseet Danmark (ingen upphovsrätt), Lieven Soete, Flickr (CC BY-NC-SA) och Charlotta Wasteson, Flickr (CC BY).