Dagsarkiv: 2 februari, 2016

Västra Götalandsregionen ger stöd till medlemsmuseet Aeroseum

Kulturnämnden avsätter en halv miljon kronor till en av landet mest betydelsefulla flyghistoriska verksamheter – Aeroseum

I fjol beslutade Västra Götalandsregionens kulturnämnd att bidra med 400 000 kronor till Aeroseum i Göteborg. Det regionala stödet som nämnden bidrar med är en förutsättning för att Aeroseum ska få fortsatt statligt stöd och därigenom trygga verksamheten.

2016 bidrar kulturnämnden med ytterligare en halv miljon kronor för att verksamheten ska kunna fortsätta vara en av de mest betydelsefulla kulturhistoriska platserna i landet avseende både militär och civil flyghistoria.

– Ett regionalt och kommunalt verksamhetsstöd är ett krav för att Aeroseum ska få fortsatt statligt stöd, och utan det statliga stödet får Aeroseum svårt att fortsätta bedriva sin verksamhet. Vi hoppas att Göteborgs Stad delar ansvaret med Västra Götalandsregionen och beviljar Aeroseums verksamhetsstöd även från kommunalt håll, säger Conny Brännberg, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.