Månadsarkiv: februari 2016

Nyheter för arbetslivsmuseer – februari 2016

I årets andra nyhetsbrev finns information om bidragsansökan till Riksantikvarieämbetet – det är hög tid för arbetslivsmuseerna att börja skriva ihop sin ansökan. Det är även dags att att fylla i enkäten för besöksstatistik 2015. I nyhetsbrevet kan du läsa en intervju med Fredrik Junkka, utredare på Myndigheten för Kulturanalys. Nyhetsbrevet innehåller också information om Lilla museiskolan våren 2016 och viktiga datum att boka in i kalendern. Nyheter för arbetslivsmuseer – februari 2016.

Projekt Arbetslivsmuseer som klassrum – medel beviljat för 2016

Statens kulturråd har beviljat ArbetSam medel för att fortsätta det uppskattade projektet Arbetslivsmuseer som klassrum. Ett mycket glädjande besked!
Efterfrågan har varit stor att få ingå i projektet. 28 arbetslivsmuseer har gjort intresseanmälan.
Under 2016 har vi möjlighet att erbjuda nio av dem en plats i projektet. Grattis till er!

De som ingår i år är:
Ebbamåla Bruk, Blekinge
Frövifors pappersbruksmuseum, Västmanland
Gällivare museum, Lappland
Hillefors grynkvarns museiförening, Västergötland
Nordmarks gruvmuseum, Värmland
Norrbyskärs Museum, Ångermanland
Rosenlöfs Tryckerimuseum, Gästrikland
Slite sjöfartsmuseum, Gotland
Svenska Skoindustrimuseet, Närke

ArbetSam har anlitat pedagog Pia Åkesson, till vardags verksam vid Qvarnstensgruvan Lugnås. Pia var en mycket uppskattad kursledare i projektet i fjol och besökte då sju olika arbetslivsmuseer runt om i landet. Läs mer under sidan Pedagogik – Arbetslivsmuseer som klassrum.

Arbetslivsmuseer som klassrum

Arbetslivsmuseer som klassrum

Västra Götalandsregionen ger stöd till medlemsmuseet Aeroseum

Kulturnämnden avsätter en halv miljon kronor till en av landet mest betydelsefulla flyghistoriska verksamheter – Aeroseum

I fjol beslutade Västra Götalandsregionens kulturnämnd att bidra med 400 000 kronor till Aeroseum i Göteborg. Det regionala stödet som nämnden bidrar med är en förutsättning för att Aeroseum ska få fortsatt statligt stöd och därigenom trygga verksamheten.

2016 bidrar kulturnämnden med ytterligare en halv miljon kronor för att verksamheten ska kunna fortsätta vara en av de mest betydelsefulla kulturhistoriska platserna i landet avseende både militär och civil flyghistoria.

– Ett regionalt och kommunalt verksamhetsstöd är ett krav för att Aeroseum ska få fortsatt statligt stöd, och utan det statliga stödet får Aeroseum svårt att fortsätta bedriva sin verksamhet. Vi hoppas att Göteborgs Stad delar ansvaret med Västra Götalandsregionen och beviljar Aeroseums verksamhetsstöd även från kommunalt håll, säger Conny Brännberg, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.