Dagsarkiv: 16 oktober, 2015

Museiutredningen är klar

Idag 16 oktober 2015 överlämnade museiutredningen över den färdiga rapporten till kulturminister Alice Bah Kuhnke. Museiutredningen har genomfört en översyn av de statliga museernas uppdrag, myndighets- och institutionsstruktur samt regeringens styrning av dem. I utredningen föreslår man bland annat inrättande av en museilag och en ny myndighet för museer och utställningar.
Klicka här för att läsa utredningen Ny museipolitik SOU 2015:89.
Klicka här för att läsa pressmeddelandet