Månadsarkiv: oktober 2015

Museiutredningen är klar

Idag 16 oktober 2015 överlämnade museiutredningen över den färdiga rapporten till kulturminister Alice Bah Kuhnke. Museiutredningen har genomfört en översyn av de statliga museernas uppdrag, myndighets- och institutionsstruktur samt regeringens styrning av dem. I utredningen föreslår man bland annat inrättande av en museilag och en ny myndighet för museer och utställningar.
Klicka här för att läsa utredningen Ny museipolitik SOU 2015:89.
Klicka här för att läsa pressmeddelandet