Månadsarkiv: maj 2015

Kulturarvsdagen 2015

Årets tema är Människors värv och verk – en resa i industri- och teknikhistoria.
Datum: 11-13 september.
Varje år arrangeras Kulturarvsdagen runt om i Europa. I Sverige äger det alltid rum andra söndagen i september. Varje land har ett eget tema. I Sverige är det Riksantikvarieämbetet som samordnar dagen med Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd och Sveriges Hembygdsförbund som samarbetspartner. Alla som vill och kan är välkomna att arrangera aktiviteter. Information om upplägg, program och anmälan hittar du här.
Kulturarvsdagen 2015 gjuteribild

Arbetets museum söker arbetslivsintendent

Arbetets museum i Norrköping är ett samtidsmuseum med historiskt djup. Museet öppnade 1991 och har sedan dess skildrat människors arbete och vardagsliv. Vi har inga samlingar av föremål, istället samlar vi på yrkesminnen och levnadsberättelser. Arbetets museum har ett särskilt ansvar för landets över 1450 arbetslivsmuseer i Sverige och ger konsultativt stöd och arrangerar kurser runt om i landet. Läs mer här.

Rapport om ideellt engagemang i Sverige 1992-2014

Forskarna Johan von Essen, Magnus Jegermalm och Lars Svedberg vid Ersta Sköndal högskola presenterade 5 maj delar ur kommande rapport Folk i rörelse – medborgerligt engagemang 1992-2014, vid seminariet Medborgerligt engagemang i Sverige 1992-2014. Rapporten bygger på en undersökning gjord om svenskarnas ideella/frivilliga arbete och informella insatser. Fullständig rapport presenteras under Almedalsveckan. Läs  pressmeddelande här.