Dagsarkiv: 2 april, 2015

RAÄ rapport om tillgänglighet

Riksantikvarieämbetet har nu lämnat in sin årliga rapport till regeringen om funktionshinderspolitikens utveckling. Antalet insatser ökar för att förbättra tillgängligheten till kulturarvet. Förståelsen och kunskapen kring funktionshindersfrågor är bättre än tidigare. Samtidigt saknas på många håll ett systematiskt arbete, handlingsplaner och en långsiktig planering. Rapporten heter Kulturarv för alla 2014 och finns att hämta hem via Riksantikvarieämbetets hemsida.