Månadsarkiv: april 2015

Museiquiz på Museidagarna

Årets museiquz på Museidagarna i Västerås blev en hård batalj mellan mötesdeltagarna. Att kunskapsnivån hos arbetslivsmuseerna är hög stod klart när hela sex personer hade spikat quizet! Men det fanns en vinnare som till och med låg mycket nära i utslagsfrågan.

Stort grattis!
1. Anders Svenson, Ångaren Trafik och SÅF
2. Karina Jarrett, Gällivare museum
3. Elenor Larsson, Gällivare museum
Testa gärna frågorna som alla handlade om ArbetSams nya medlemmar

 

Vinnarna av Museiquizzet på ArbetSams museidagar i Västerås. Från vänster: Karina Jarrett, Gällivare museum, Anders Svenson, Ångaren Trafik och SÅF och Elenor Larsson, Gällivare museum.

Vinnarna av Museiquizzet på ArbetSams museidagar i Västerås.
Från vänster: Karina Jarrett, Gällivare museum, Anders Svenson, Ångaren Trafik och SÅF och Elenor Larsson, Gällivare museum.

 

RAÄ rapport om tillgänglighet

Riksantikvarieämbetet har nu lämnat in sin årliga rapport till regeringen om funktionshinderspolitikens utveckling. Antalet insatser ökar för att förbättra tillgängligheten till kulturarvet. Förståelsen och kunskapen kring funktionshindersfrågor är bättre än tidigare. Samtidigt saknas på många håll ett systematiskt arbete, handlingsplaner och en långsiktig planering. Rapporten heter Kulturarv för alla 2014 och finns att hämta hem via Riksantikvarieämbetets hemsida.