Månadsarkiv: december 2014

Hillefors grynkvarn får kulturpris

Hillefors grynkvarns museiförening har fått Lerums kulturpris med motivering “som en uppskattning av det ideella arbete som föreningen lägger ner, för att bibehålla grynkvarnens funktionalitet inför framtiden. Grynkvarnen har inte bara en lokal anknytning utan är en tillgång för hela regionen. Hillefors Grynkvarns Museiförening har även vågat satsa på nya projekt i kvarnen som till exempel poesiafton, musikaftnar och utställningar, i syfte att locka nya besöksgrupper. Målet för verksamheten är att skapa ett levande kulturarv som engagerar en bredd av människor. Ett levande kulturarv är även en viktig del i besöksnäringen.”

Priset delas ut den 7 december i samband med en konsert med Ale Möller Trio i Dergårdsteatern i Lerum.

Hillefors grynkvarn

Hillefors grynkvarn