Dagsarkiv: 6 maj, 2014

ArbetSam deltar i projektet FOKUS

Projektet FOKUS – Funktionshinder och Kulturarv, Utbildning, Samverkan. Ett 2-årigt (2014-2015) samarbetsprojekt mellan HHF(HandikappHistoriska Föreningen) och Upplandsmuseet.

HandikappHistoriska Föreningen, HHF och Stiftelsen Upplandsmuseet har erhållit medel från Arvsfonden för det tvååriga projektet FOKUS som syftar att utbilda museipersonal kring frågor som berör funktionshinder och kulturarv. På vilket sätt har personer med funktionsnedsättningar lämnat avtryck i museernas samlingar? Vad berättar museerna idag om personer med funktionsnedsättning i utställningar och pedagogisk verksamhet? Hur sker kunskapsuppbyggnaden? Är funktionshinderaspekten inkluderad i mångfaldsperspektivet? Läs mer här…