Månadsarkiv: maj 2014

Olofsfors bruk – Årets industriminne 2014

Utmärkelsen Årets industriminne 2014 delas ut av Svenska industriminnesföreningen SIM till Olofsfors bruk i Västerbotten för (ur motiveringen) ”ett framgångsrikt och långsiktigt bevarande av en rikt sammansatt järnbruksmiljö med stora upplevelsevärden.”

Historien om Olofsfors bruk började när brukspatronen John Jennings 1762 anlade en masugn på platsen. Skogen i Bergslagen räckte inte till när den svenska järnhanteringen expanderade och andra delar av Sverige började exploateras, inte minst Norrlandskusten. I Olofsfors fanns potential för ett bruk – vattenkraft, skog och närhet till havet. Snart utökades verksamheten med stångjärnshammare och manufaktursmedja. Efter den stora bruksdöden levde Olofsfors vidare som kättingtillverkare och idag genom Olofsfors AB som tillverkar väghyvelstål och ECO-tracks till skogsmaskiner.

Masugnen i Olofsfors. Foto: Torsten Nilsson.

Masugnen i Olofsfors. Foto: Torsten Nilsson.

Idag finns stora delar av järnbruket kvar, samlat kring tre vattenfall. Bland de bevarade verksbyggnaderna finns vattendrivna stångjärns- och kättingsmedjor, som nu successivt restaureras och sätts i drift av Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum.

Bruksmuseet, Olofsfors AB och en rad fristående har tillsammans gjort bruket till ett av regionens främsta besöksmål.

Utmärkelsen delas ut i på Olofsfors bruk den 17 juni i närvaro av landshövding Magdalena Andersson.

SIM:s motivering till Årets industriminne 2014 i sin helhet.
”Olofsfors bruk i Nordmalings kommun tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2014 för ett framgångsrikt och långsiktigt bevarande av en rikt sammansatt järnbruksmiljö med stora upplevelsevärden. När skogen började tryta i Bergslagen styrde kronan den expanderande järnhanteringen till andra delar av landet, inte minst Norrlandskusten. Så kom det sig att den mäktige brukspatronen John Jennings lät anlägga en masugn i Olofsfors år 1762 och snart tillkom även stångjärnshammare och manufaktursmedja. Efter den stora bruksdöden levde Olofsfors vidare som kättingtillverkare och idag genom Olofsfors AB. Brukets äldre bebyggelse ligger samlad kring tre vattenfall och utgör ett ovanligt komplett järnbrukssamhälle präglat av det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet. Bland de bevarade verksbyggnaderna märks särskilt de vattendrivna stångjärns- och kättingsmedjorna, som med väl bevarad utrustning successivt restaureras och sätts i drifts av Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum. Samverkan mellan bruksmuseet, den moderna industrin och en rad fristående aktörer med utåtriktad verksamhet har gjort bruket till ett av regionens främsta besöksmål.”

ArbetSam deltar i projektet FOKUS

Projektet FOKUS – Funktionshinder och Kulturarv, Utbildning, Samverkan. Ett 2-årigt (2014-2015) samarbetsprojekt mellan HHF(HandikappHistoriska Föreningen) och Upplandsmuseet.

HandikappHistoriska Föreningen, HHF och Stiftelsen Upplandsmuseet har erhållit medel från Arvsfonden för det tvååriga projektet FOKUS som syftar att utbilda museipersonal kring frågor som berör funktionshinder och kulturarv. På vilket sätt har personer med funktionsnedsättningar lämnat avtryck i museernas samlingar? Vad berättar museerna idag om personer med funktionsnedsättning i utställningar och pedagogisk verksamhet? Hur sker kunskapsuppbyggnaden? Är funktionshinderaspekten inkluderad i mångfaldsperspektivet? Läs mer här…