Månadsarkiv: april 2014

Välkommen att medverka under Kulturarvsdagen 2014!

Under september månad varje år arrangeras European Heritage Days runt om i Europa. I Sverige äger Kulturarvsdagen alltid rum den andra söndagen i september och varje år med ett nytt tema. Runt om i landet bjuds allmänheten in till kulturmiljöer, kulturlandskap och kulturhistoriskt intressanta platser och byggnader – och historierna kring dessa berättas. Riksantikvarieämbetet är samordnare i Sverige och i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd vill vi bjuda in dig medverka under Kulturarvsdagen 2014 i Sverige den 14 september.

»I krigens spår« är årets tema
För 100 år sedan utbröt första världskriget och 25 år senare inleddes det andra. Kubakrisen hotade att utlösa ett tredje världskrig. Årets tema är högaktuellt även idag. Krigens spår gör avtryck i kulturarvet i Sverige – förr, nu, och i framtiden. Många flyr till andra länder och inte minst till Sverige. Människor med berättelser och minnen som gör avtryck i kulturarvet nu och i framtiden.

Vilka spår finns att berätta om eller besöka i era trakter?
Vilka minnen, platser och personer gjorde, och gör idag, avtryck i era trakter? Vilka personliga betraktelser finns att berätta om? Vad finns att visa upp i arkiven? Vilken roll spelade svenska kyrkan och andra trossamfund i dessa tider? Spåren kan följas i allt från förhistoriska byggnader, fästningar, slott, fornborgar, parker, minneslundar, minnesmärken, ransoneringskort, film och musik, kläder och rustningar, till berättelser om särskilda händelser och människor. Några tänker säkert på barkbröd och kaffesurrogat, men man kan tänka sig allt från berättarkvällar där man utbyter minnen, till cykelturer eller visningar i krigens spår.

Alla som vill och kan är välkomna att arrangera aktiviteter kring årets tema “I krigens spår” och det kostar inget att vara med. De senaste åren har runt 150 lokala arrangemang från norr till söder lockat över 15 000 besökare. På Kulturarvsdagen kan du bidra till att skapa förståelse och intresse för historiens påverkan på vår framtid. Vilka spår finns nära dig?
• Bjud in personer som kan berätta och utbyta erfarenheter
• Visa byggnader och kulturmiljöer som bär spår
• Passa på att visa det som normalt inte ses av allmänheten
• Skapa utställningar som beskriver händelserna
• Lyft fram det lokala – och gärna det vi kanske inte visste
Välkommen med din anmälan före den 1 juli.

Aktiviteterna börjar läggas ut på vår webbplats under juni månad. För fler tips och information om vad det innebär att vara med som arrangör, besök oss på www.raa.se/kulturarvsdagen.

Inbjudan Kulturarvsdagen 2014
anmalningsblankett_kulturarvsdagen_2014

Vänligen, Agneta Gardinge
Samordnare Kulturarvsdagen

PS. Tipsa gärna dina kontakter och nätverk genom att sprida denna inbjudan! Har du redan anmält dig ber vi dig bortse från denna inbjudan.

——
Kulturarvsdagen/ European Heritage Days
kulturarvsdagen@raa.se
www.raa.se/kulturarvsdagen

Kulturarvsdagen är en del av Europarådets ”European Heritage Days” som äger rum runt om i hela Europa under september varje år. Då visas kulturhistoriskt intressanta miljöer och byggnader, och deras spännande historier berättas. I Sverige äger dagen rum den andra söndagen i september. Varje år har ett nytt tema. Riksantikvarieämbetet är samordnare för dagen. Läs mer på www.raa.se/kulturarvsdagen

Varvsforum 2014

 

Varvsforum 2014 genomförs i Karlskrona och Sölvesborg 10-11 maj!
Varvsforum inbjudan och program 2014
Tid för anmälan, senast 7 april, men boka hotell innan dess!
Anmäl till:
claes.wollentz@maritima.se
eller på telefon 0733– 40 16 40
Målgruppen är föreningar, enskilda och institutioner som arbetar för att bevara och förmedla minnen från de svenska varvens storhetstid. Nätverket Svenska varv vill understödja och inspirera lokala projekt samt arbeta för att initiera dokumentationer, forskning och utställningar som belyser varvens betydelse i industrisamhället.

Ett levande varv, Gotenius i Göteborg. I förgrunden bogserbåten Sven som ArbetSams medlemmar besökte för några år sedan. Till höger i bild, gasklockan i Göteborg som tyvärr är ett hotat kulturarv och den sista gasklockan av detta slag i Sverige. Foto: Torsten Nilsson.

Ett levande varv, Gotenius i Göteborg. I förgrunden bogserbåten Sven som ArbetSams medlemmar besökte för några år sedan. Till höger i bild, gasklockan i Göteborg som tyvärr är ett hotat kulturarv och den sista gasklockan av detta slag i Sverige. Foto: Torsten Nilsson.