Månadsarkiv: mars 2014

Kulturministern värnar arbetslivsmuseerna

Kulturministern öppnandet utställningen Älskade snipa – från forntiden till
framtiden på Allt för sjön.

 

– Att på olika sätt stödja det civila samhället är därför viktigt! Känner ni till att vi
i Sverige faktiskt är de mest kulturaktiva i hela Europeiska Unionen? Det finns
siffror på detta! Civilsamhället har en betydelsefull del i denna hedrande
placering och däri ingår våra närmare 1 500 ideellt drivna arbetslivsmuseer.
De finns över hela landet och många har också anknytning till båtar, fiske och
sjöfart.

Kulturministerns tal vid öppnandet av utställningen Älskade snipa – från forntiden till framtiden mars 2014

 

Museimässan 2015

Museimässan + Resemässan 2015 = sant!Bert Lovisa Torsten - möte 4 mars 2014 rätt
Idag har ArbetSam, Arbetets museum och Resemässan träffats och kommit fram till att vi vill samarbeta även nästa år. Det ser vi fram emot!
Museimässan 16-17 januari 2015. Plats: Arbetets museum
Resemässan 17 januari 2015. Plats: Louis de Geer
Mer information och anmälningsblanketter för att ställa ut, kommer under våren.

Arbetslivsmuseerna i den officiella statistiken

I dagarna skickar Myndigheten för Kulturanalys ut en enkät som rör besöksstatistik på museer. Den skickas både per post och mejl. Sista inlämningsdag är 30 mars.
Vi har i flera år arbetat för att få med arbetslivsmuseerna i den offentliga museistatistiken i Sverige och nu är vi äntligen där. Från och med 2014 kommer det att finnas en ny post i statistiken, arbetslivsmuseum. Då kommer våra 10 miljoner besökare att bli en del av statistiken.

Foto: Peter Blanck

Foto: Peter Blanck

Varför är det viktigt att arbetslivsmuseerna finns med i statistiken?
Det svaret är enkelt. Finns man inte i statistiken så finns man inte. Och den som inte finns, behöver inga resurser. Därför är det oerhört viktigt att arbetslivsmuseerna svarar på enkäten som nu skickas ut.
På så sätt kan vi visa hur viktiga vi är.
Vi är viktiga för turismen och besöksnäringen. Vi är viktiga för bevarandet av vårt kulturarv. Med statistiken som underlag kan vi också diskutera hur kulturresurserna fördelas i samhället.
Men målet skall inte vara att ta resurser av andra. Det viktiga är att arbeta för att kulturen tillförs ytterligare resurser!

Begreppet arbetslivsmuseum saknar motsvarighet i andra länder så vi kan med all säkerhet förvänta oss ett begynnande intresse från andra länder när museistatistiken presenteras i juni 2014.
– Hmmm … What is a worklife museum?

Blir det inte en massa jobb?
Jo det blir mer jobb. Enkäten är ganska omfattande. Det kommer säkert att ta 20 minuter att fylla i den. Men snälla, snälla, snälla, hjälp oss att få så många svar som möjligt!
Vardagen kan tendera att sluka det mesta av arbetet men här har vi möjlighet att visa upp oss.
Kavla upp ärmarna och låt oss ta den här chansen tillsammans!