Månadsarkiv: februari 2014

Söka pengar workshop – Stockholm

Sista seminariet i årets Söka pengar serie. Vi samlades på Armemuseum, SFHM eller om det var SMHA? Erik som är kanslichef på SMHA (Sveriges Militärhistoriska Arv) hälsade välkommen och försökte reda ut begreppen. Nåväl lokalen och konferensservice fungerade mycket bra.

Här kan ni se presentationen som användes vid Söka pengar workshop i Stockholm

Fotspår i snön. Alla var på väg till Söka pengar konferensen. Det märktes redan på perrongen i Norrköping. Foto: Torsten Nilsson.

Alla var på väg till Söka pengar konferensen. Det märktes redan på perrongen i Norrköping. Foto: Torsten Nilsson.

Deltagande museer:  Vaxholms Fästnings Museum, Folk&Trädgårdsmuseet i Tungelsta, Mårbackastiftelsen, nätverket skog o trä/Torsångs hembygdsförening, Svenskt hästmuseum, Farmacihistoriska Museum, Litografiska Museet, Stockholms Kultursällskap för Ånga & Järnväg, Solnaskutan, Joe hillsällskapet, Repslagarmuseet Älvängen, Slite sjöfartsmuseum, F11 Museum, Bläse Kalkbrusmuseum, skonaren Vega, Hemvärnsmuseet.

Nyheter för arbetslivsmuseer – februari 2014

02 Februari

Arbetslivsmuseerna i den officiella statistiken

Efter ett långt arbete är vi på väg mot målet som vi kämpat hårt för – att arbetslivsmuseerna skall bli en del av den officiella museistatistiken i Sverige. Då kommer  våra 10 miljoner besökare att bli en del av statistiken. Från och med 2014 kommer det att finnas en ny post i statistiken: arbetslivsmuseum.

Nyheter för arbetslivsmuseer – februari 2014

Söka pengar workshop – Bergvik

Workshop sju genomfördes i Bergvik, Hälsingland. Här startade en gång i tiden det första pappersbruket som använde sulfitprocessen.  En fin utställning berättar om den industriella verksamheten i Bergvik.

Här kan ni se presentationen som användes vid Söka pengar workshop i Bergvik

Deltagare vid Söka pengar Workshop i Bergvik, Hälsingland. Foto: Torsten Nilsson.

Deltagare vid Söka pengar Workshop i Bergvik, Hälsingland. Foto: Torsten Nilsson.

 

Bergviks industrimuseum. Foto: Torsten Nilsson.

Bergviks industrimuseum. Foto: Torsten Nilsson.

Tänk att det funnits en ångslup med namnet Sulfit. Modell i Bergviks industrimuseum. Foto: Torsten Nilsson.

Tänk att det funnits en ångslup med namnet Sulfit. Modell i Bergviks industrimuseum. Foto: Torsten Nilsson.

 

 

Skapande skola – en första utvärdering

I budgetpropositionen för 2008 beskrev regeringen barn och ungas rätt till kultur som “kulturpolitisk huvudfråga”.  I december 2009 beslutar riksdagen att införa nya kulturpolitiska mål, vilka bland annat innefattar att särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Myndigheten för Kulturanalys har nu kommit ut med en första utvärdering av Skapande skola.
Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.  Här kan du ladda ner och skriva ut ditt eget exemplar av Skapande skola – en första utvärdering.