Månadsarkiv: januari 2014

Dags att söka fartygsstöd 2014

Bidrag kan sökas av ägare till fartyg som blivit k-märkta av Sjöhistoriska museet eller fartyg som står inför möjligheten att kunna k-märkas. Stöd kan ges till arbeten som har en kulturhistorisk inriktning och görs på sådant sätt att det tydliggör fartygets historiska värde. Senast den 15 mars måste ansökan postas.
Mer information om bidraget och ansökningsblanketter
Är det något du undrar över kontakta Claes Wollentz på Sjöhistoriska museet telefon 0455-359 358 eller e-post claes.wollentz@maritima.se

Ångaren Trafik hemmahörande i Hjo. Foto: Göran Magnusson.

Ångaren Trafik hemmahörande i Hjo. Foto: Göran Magnusson.

Lancashiresmide

Arbete framför Lancashirehärden. Notera koldammet i luften.

Lancashirehärd i Karmansbo.

Runt 1860-talet var Lancashiresmide den dominerande metoden att tillverka smidbart järn. Metoden användes på de flesta järnbruken i Sverige och den sista Lancashiresmedjan stängdes i början av 1960-talet. Per Zackrisson leder sedan två år ett projekt som syftar till att försöka återvinna kunskaperna kring Lancashiresmide. Under hösten genomfördes en rad olika försök.

– Decemberförsöken blev lyckade särskilt som vi fick ordentlig fart på blästern. Nu ser vi, och andra, att det går, berättar Per Zackrisson som leder Lancashireförsöken.

Vill du läsa mer om Lancashiresmide rekommenderar vi Barbro Bursell som i boken Träskoadel berättat om Lancashiresmederna med sina vita smedsskjortor.

Unika maskiner II – Yxhammaren på Hults bruk

Vem behöver en yxa idag? För en Robinsondeltagare kan det vara ett förstahandsval och vid en zombieinvasion blir yxan ett viktigt verktyg. Men i övrigt är vi nog inte så många som idag rangordnar yxan före den elektriska skruvdragaren. Förr i tiden var yxan ett viktigt verktyg. Eller man skall kanske säga yxorna eftersom det fanns en rad olika yxor som användes till olika arbetsuppgifter. Yxorna tillverkades hantverksmässigt av byasmeden eller av speciella yxsmeder och en bra yxa kunde gå i arv i familjen.

Läs mer om yxhammaren på arbetslivsmuseibloggen

hammare