Månadsarkiv: december 2013

Kirkaldy Testing Museum

I London hotas Kirkaldy Testing Museum av nedläggning och man söker hjälp.

The Museum is now under threat from developers who want to turn it into a themed restaurant. Your help is now urgently needed to save it.

If you can provide advice or expertise to help us save this unique and precious link with our past for future generations, please contact Hugh MacGillivray, Kirkaldy Testing Museum or Una Devine.

Läs upprop från museet!

ArbetSams Museidagar med årsmöte 2014

Museidagar med årsmöte 2014

Välkommen till ArbetSams Museidagar med årsmöte
Ort: Linköping
4-5 april 2014 håller ArbetSam sina uppskattade Museidagar med årmsöte. Vi bjuder på föreläsningar och utflykter till medlemsmuseer. Passa på, det är ett tillfälle för dig som medlem att träffa andra medlemmar från olika delar av landet, för att utbyta erfarenheter och framför allt – för att ha trevligt!
Vi måste senast ha din anmälan 3 mars
Kontakta kansliet om du har frågor och funderingar
info@arbetsam.com 011-23 17 30
Förslag och nomineringar ska vara ArbetSam tillhanda senast 4 januari.

 

Läs program här
Anmäl dig här

Välkommen att delta under Kulturarvsdagen 2014!

Kulturarvsdagen är dagen då kulturmiljöer, kulturlandskap, kulturhistoriska byggnader och anläggningar visas upp och historien om dessa berättas. Dagen ska bidra till att skapa förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer. Nästa år infaller dagen söndagen den 14 september. Välkommen att medverka med arrangemang dit allmänheten bjuds in.
Tema – I krigens spår

År 2014 är det 100 år sedan första världskriget utbröt och 75 år sedan det andra inleddes. Andra orostider var Kubakrisen som hotade att utlösa ett tredje världskrig. Händelser som starkt påverkade hela Europa. Vilka spår sätter dessa världshändelser och andra kriser i det europeiska kulturarvet och i Sverige? Än i dag pågår konflikter runt om i världen och många flyr till andra länder och inte minst till Sverige. Människor med berättelser och minnen som gör avtryck i kulturarvet nu och i framtiden.

Vilka minnen, platser och personer gjorde, och gör idag, avtryck i era trakter? Vilka personliga betraktelser finns att berätta om? Vad finns att visa upp i arkiven? Vilken roll spelade svenska kyrkan och andra trossamfund i dessa tider? Spåren finns i allt från förhistoriska byggnader, fästningar, slott, fornborgar, parker, minneslundar, minnesmärken, ransoneringskort, film och musik, kläder och rustningar, till berättelser om särskilda händelser och människor. Några tänker säkert på barkbröd och kaffesurrogat, men man kan tänka sig allt från berättarkvällar där man utbyter minnen, till cykelturer eller visningar i krigens spår.

  • Bjud in personer som kan berätta och utbyta      erfarenheter
  • Öppna upp och visa byggnader och kulturmiljöer som bär      spår
  • Skapa utställningar som beskriver händelserna
  • Lyft fram det lokala – och gärna det vi kanske inte      visste

De senaste åren har runt 150 lokala arrangemang från norr till söder lockat över 15 000 besökare.

Samverkan
Riksantikvarieämbetet genomför Kulturarvsdagen 2014 i nära samverkan med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. Nu vill vi uppmuntra alla som vill delta med egna aktiviteter på temat att anmäla dem på Riksantikvarieämbetets hemsida! Alla är välkomna som arrangörer, såväl privatpersoner som organisationer.

För mer information om Kulturarvsdagen och anmälan, besök oss på www.raa.se/kulturarvsdagen.