Ungdomsverksamhet

Skonaren Ingo

Bild: Skonaren Ingo

I Sverige finns cirka 1 500 arbetslivsmuseer, de sträcker sig över hela landet och finns i både storstad och landsbygd. De engagerar cirka 15 000 personer och lockar drygt 10 miljoner besökare varje år. På arbetslivsmuseerna råder det stor aktivitet!

Flera av arbetslivsmuseerna driver olika former av ungdomsverksamhet. Här nedan hittar ni material från arbetslivsmuseer som framgångsrikt arbetar med ungdomsläger. Låt er inspireras av ungdomarnas engagemang och varför de lägger tid på detta.

 

Bild: Museispårvägen Malmköping

ENGAGERA UNGA PÅ ARBETSLIVSMUSEER
Ni som redan arbetar med eller vill börja arbeta tillsammans med unga (10-25 år) på ett arbetslivsmuseum kan ansöka om ekonomiskt stöd hos Arbetets museum. Två museer per år utses att få stödet. Projektet genomförs i samarbete med ArbetSam.
Mer information och länk till ansökningsblankett

Våren 2016 hölls konferensen Växtnäring för arbetslivsmuseer på Arbetets museum. Medverkade gjorde bland annat Johan von Essen, docent, Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Högskola. Han berättade om den forskning som han bedrivit kring ideellt arbete i Sverige; Hur många är vi som engagerar oss ideellt i Sverige? Hur många var det i början av 1990-talet och hur ser prognosen ut för framtiden?
Forskningsrapporten heter Folk i rörelse – medborgerligt engagemang 1992-2014 av Johan von Essen, Magnus Jegermalm och Lars Svedberg. Här nedan kan du ta del av materialet från konferensen Växtnäring för arbetslivsmuseer samt ladda ned rapporten i sin helhet.
Ljudfil – Johan von Essens föreläsning – finns tillgänglig inom kort
Powerpoint – Johan von Essens föreläsning
Rapport – Folk i rörelse – medborgerligt engagemang 1992-2014

Här kan du ta del av olika arbetslivsmuseers erfarenheter av att arrangera ungdomsläger

1. Skonaren Ingo
Erfarenheter och tips
Lathund Seglarksola för nybörjare
Seglarfilm (2.53 min lång)

2. Museispårvägen Malmköping – MUMA
Länk till film om MUMAs ungdomsläger.

3. Rydö Bruksmuseum
Rydö Bruksmuseum har ett pågående lyckat samarbete med ortens grundskola med sikte på bättre social integration; ”Barnens kuturmiljö i Rydöbruk”. Läs mer om projektet på Rydö Bruksmuseums hemsida – klicka här.

4. Skonaren Westkust
Skonaren Westkust har stor vana av att anordna ungdomsläger. Här en länk till deras rapport om ungdomslägret sommaren 2016. Klicka här.

5. Jädersbruksvänner
Här kan du läsa om Jädersbruksvänners barn- och ungdomsprojekt. Länk till dokument.
Länk till Jädersbruksvänners hemsida.

6. Arbetslivsmuseer och ungdomsläger
Rapport av Peter Rundström, Student vid yrkeshögskoleutbildningen ”Konceptutvecklare/projektledare inom besöksnäringen” vid Affärshögskolan Lärande i arbete. Innehåller goda exempel på hur arbetslivsmuseer arbetar med att möta barn och ungdomar och få med dem i verksamheten. Länk till dokument.

Arbetar ditt arbetslivsmuseum/förening med ungdomsverksamhet? Har ni tips och erfarenheter som ni kan dela med er av? Har ni erfarenhet av att driva ungdomsläger eller är ni nyfikna på att arrangera ett? Kontakta ArbetSams kansli! Telefon 011-23 17 30 alternativt e-post.