Låt dig inspireras, träffa andra, lär mer!

Bild: Vid kursen Vårda din tändkulemotor, Skandiamuseet i Lysekil. Foto: Arbetets museum.

Kurskalender våren 2019: Alla kurser samlade i ett dokument

Program och anmälningslänkar – kommer inom kort.

STENHUGGARKURS
• 23–28 juli. Ångkransbrottet i Vånevik
Arrangör: Föreningen Hård Klang – mer information

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER
Grundkurs
• 6–7 september. Norrbyskärs Museum, Norrbyskär/Umeå
• 18–19 september. Det Gamla Tryckeriet, Eskilstuna
Kursen tar upp ämnena museipedagogik, marknadsföring, föremålssamlingar, utställningsteknik, värdskap och hur tar vi hand om museiorganisationen inför framtiden.

VÅRDA DIN TÄNDKULEMOTOR II
• 13–14 september. Pythagoras Industrimuseum, Norrtälje
Meka med motorer i olika ”stationer” där du har chans att få hjälp av kunnigt folk för att hitta och avhjälpa problem i din egen motor.

LYFT PERSONLIGA BERÄTTELSER PÅ ARBETSLIVSMUSEER
• 3 oktober. MoDo museum, Moliden
• 24 oktober. Karlslunds Herrgård med trädgårdar, Örebro
• 8 november. Per Albins födelsehem museum, Malmö
eminarier som inspirerar och ger vägledning till cirkel-verksamhet på arbetslivsmuseer och om hur man kan gestalta personliga berättelser på arbetslivsmuseer.

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER
Fördjupningskurs
• 4 oktober. Brandkårsmuseet, Borås
En fördjupningskurs under en heldag i ämnet utställnings-teknik. Material, metoder, design samt medieteknik: Hur man på enkla och inte alltför dyra sätt kan arbeta med ljus, ljud och annan teknik i sina utställningar.

MASKINVÅRD: TEXTILMASKINER
• 11–12 oktober. Tommarps Ullspinneri Museum, Ö Tommarp
En kurs där vi utbyter erfarenheter och diskuterar hur man renoverar, reparerar och håller de stora och ofta komplice-rade textilmaskinerna i trim.

GRUVFORUM II
• 16–17 oktober. Lockgruvan/Pershyttan, Nora
Gruvforum II fokuserar på gruvsäkerhet, nätverkande och samverkan. Vi kommer också att få visningar av spännande gruvmiljöer.
Mer information och anmälan.

SYSTEMATISKT BRANDSKYDD
• 31 oktober. Ölands museum Himmelsberga, Borgholm
Spara stora summor pengar genom att själv hålla koll på ert brandskydd istället för att betala dyra kontrollanter från olika myndigheter – den här

ARBETSLIVSMUSEER SOM KLASSRUM
Medlemsmuseer i ArbetSam erbjuds en heldag med en pedagog,
för att ni tillsammans ska ta fram handledning, mallar och
verktyg som möter målen i läroplanen för årskurs 4–6. Gör en
intresseanmälan om ni vill vara med i projektet.
Frågor gällande Arbetslivsmuseeer som klassrum: Lovisa Almborg, 011–23 17 30. E-post: lovisa.almborg(at)arbetsam.com
• Datum: Bestäms i dialog med pedagog – anmälan

ENGAGERA UNGA PÅ ARBETSLIVSMUSEER
Ni som redan arbetar med eller vill börja arbeta tillsammans med unga (10-25 år) på ett arbetslivsmuseum kan ansöka om ekonomiskt stöd hos Arbetets museum. Två museer per år utses att få stödet. Projektet genomförs i samarbete med ArbetSam.
Mer information och länk till ansökningsblankett

 

Om kurser & konferenser
För att vårda och visa industrisamhällets kulturarv krävs stora kunskaper.Silversmedjan 3
I ArbetSams övergripande verksamhetsmål står det att ArbetSam ska:

  • arbeta för fortbildning, inspiration och idéutbyte genom seminarier, utbildningsinsatser och samarbete kring intressefrågor
  • genom gränsöverskridande möten och information verka för att initiera ny och fortsatt forskning gällande industrisamhällets kulturarv
  • bedriva metodutveckling och se till att arbetslivsmuseipedagogik görs tillgänglig och utvecklas
  • under verksamhetsåret genomföra nationella utbildningsseminarier riktade till arbetslivsmuseer
  • verka för att dessa insatser bygger på utvecklade samarbeten och genomförs i samverkan

ArbetSam och Arbetets museum arbetar tillsammans med att ta fram utbildningar anpassade till arbetslivsmuseer, utifrån arbetslivsmuseernas önskemål, behov och förutsättningar. Utbildningarna ska ge möjlighet att inspireras, vidareutbilda sig och träffa andra likasinnade som arbetar med att bevara, vårda och utveckla industrisamhällets kulturarv. Vi arbetar för att kunna erbjuda arbetslivsmuseerna kurser så nära verksamheten som möjligt, därför genomför vi ofta samma kurs på olika orter i landet. Vi arbetar också för att ha så låga kostnader som möjligt då vi vet att de flesta på arbetslivsmuseerna arbetar ideellt.
Vi tummar dock inte på vår kvalité vad gäller innehåll och föreläsare. Att kunna erbjuda bra utbildningar anpassade utifrån arbetslivsmuseernas behov och förutsättningar är en förutsättning för att kunskapsöverföring ska bli verklighet.

Frågor och funderingar kring kurser eller anmälan?
Magdalena Åkerström  011 – 23 17 25
Lovisa Almborg  011-23 17 30
Helena Törnqvist 011 -23 17 26