Låt dig inspireras, träffa andra, lär mer!

Bild: Vid kurs i sågteknik på Derome Trä & Nostalgi Museum, 2017.

Kurskalender våren 2018: Alla kurser samlade i ett dokument

SÖKA PENGAR-KURS X 4
Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Lär dig mer om
var och hur du kan söka pengar för arbetslivsmuseer.
• 20 februari. Komstad kvarn, Sävsjö
• 22 februari. Lotsångfartyget Polstjärnan, Karlstad
• 27 februari. Wetterlings Yxfabrik, Storvik
• 1 mars. Norrbottens Järnvägsmuseum, Luleå

Lär dig locka besökare med personliga berättelser INSTÄLLD
Datum: 6-7 mars
Plats: Innovatum, Trollhättan

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER X 2
Kursen tar upp museipedagogik, marknadsföring, samlingar,
utställningsbygge samt hur man bemöter besökare. Och så
framtiden – hur tar vi hand om föreningen inför morgondagen?
Program – finns här inom kort
• 14–15 mars. Tykarpsgrottan, Hässleholm – program och anmälan
• 21–22 mars. Kanalmuseet, Håverud – program och anmälan

TEKNIKKURS: ELKRAFTSPRODUKTION
Det är av stor vikt att trygga det vattenanknutna industriella
kulturarvet på lång sikt. Att omvandla vattnets kraft till elektrisk
energi i äldre vattenkraftverk kräver kunskap om hur man får allt
att fungera rent tekniskt, hur man sköter om och reparerar.
Program – finns här inom kort
• 4–5 april. Ebbamåla Bruk, Kyrkhult – program och anmälan

KURS: SYSTEMATISKT SKYDDSARBETE
Kursen vill väcka medvetenhet om lagstiftning och försäkringar
samt visa hur man kan upprätta rutiner för att hindra eller
begränsa skador till följd av oönskade händelser som brand,
inbrott eller vattenskador m m.
Program – finns här inom kort
• 25 april. Brandbilsmuseet i Gysinge – program och anmälan

ARBETSLIVSMUSEER SOM KLASSRUM
Medlemsmuseer i ArbetSam erbjuds en heldag med en pedagog,
för att ni tillsammans ska ta fram handledning, mallar och
verktyg som möter målen i läroplanen för årskurs 4–6. Gör en
intresseanmälan om ni vill vara med i projektet.
Frågor gällande Arbetslivsmuseeer som klassrum: Lovisa Almborg, 011–23 17 30. E-post: lovisa.almborg(at)arbetsam.com
• Datum: Bestäms i dialog med pedagog – anmälan

ENGAGERA UNGA PÅ ARBETSLIVSMUSEER
Ni som redan arbetar med eller vill börja arbeta tillsammans med unga (10-25 år) på ett arbetslivsmuseum kan ansöka om ekonomiskt stöd hos Arbetets museum. Två museer per år utses att få stödet. Projektet genomförs i samarbete med ArbetSam.
Mer information och länk till ansökningsblankett

FRÅGOR? Kontakta Magdalena Åkerström
Telefon: 011–23 17 25, 073–140 57 29
E-post: magdalena.akerstrom(at)arbetetsmuseum.se

Om kurser & konferenser
För att vårda och visa industrisamhällets kulturarv krävs stora kunskaper.Silversmedjan 3
I ArbetSams övergripande verksamhetsmål står det att ArbetSam ska:

    • arbeta för fortbildning, inspiration och idéutbyte genom seminarier, utbildningsinsatser och samarbete kring intressefrågor
    • genom gränsöverskridande möten och information verka för att initiera ny och fortsatt forskning gällande industrisamhällets kulturarv
    • bedriva metodutveckling och se till att arbetslivsmuseipedagogik görs tillgänglig och utvecklas
    • under verksamhetsåret genomföra nationella utbildningsseminarier riktade till arbetslivsmuseer
  • verka för att dessa insatser bygger på utvecklade samarbeten och genomförs i samverkan

ArbetSam och Arbetets museum arbetar tillsammans med att ta fram utbildningar anpassade till arbetslivsmuseer, utifrån arbetslivsmuseernas önskemål, behov och förutsättningar. Utbildningarna ska ge möjlighet att inspireras, vidareutbilda sig och träffa andra likasinnade som arbetar med att bevara, vårda och utveckla industrisamhällets kulturarv. Vi arbetar för att kunna erbjuda arbetslivsmuseerna kurser så nära verksamheten som möjligt, därför genomför vi ofta samma kurs på olika orter i landet. Vi arbetar också för att ha så låga kostnader som möjligt då vi vet att de flesta på arbetslivsmuseerna arbetar ideellt.
Vi tummar dock inte på vår kvalité vad gäller innehåll och föreläsare. Att kunna erbjuda bra utbildningar anpassade utifrån arbetslivsmuseernas behov och förutsättningar är en förutsättning för att kunskapsöverföring ska bli verklighet.

Frågor och funderingar kring kurser eller anmälan?
Magdalena Åkerström  011 – 23 17 25
Lovisa Almborg  011-23 17 30
Helena Törnqvist 011 -23 17 26