Kurser & konferenser

Låt dig inspireras, träffa andra, lär mer…

Olofsfors Bruksmuseum

 

 

 

Olofsfors Bruksmuseum vid kursen Vattenmaskiner VI.

Foto: Magdalena Åkerström

 

Kurskalender våren 2017 – alla kurser samlat i ett dokument

1. Söka pengar kurs
Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Har ni en idé ni vill förverkliga? Något som behöver lagas? En räkning som ska betalas? Vi har utvecklat vår söka pengar-kurs så att den nu är mer omfattande med inriktning på allt från vilka driftsformer som finns och hur de fungerar, till för- säkringar, betalningstekniker och hur man på både gamla och nya sätt kan få tag på- och tjäna pengar. Du är välkommen att ta med egna projektidéer som vi kan diskutera under dagen.

Datum: 22-23 februari 2017
Plats: Munksjö museum, Jönköping
Program Söka pengar kurs, Munksjö museum
Anmälningsformulär 22-23 februari Munksjö museum, Jönköping

Datum: 1-2 mars 2017
Plats: Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle
Program Söka pengar kurs, Sveriges Järnvägsmuseum
Anmälningsformulär 1-2 mars Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle

 

2. Museiskola för arbetslivsmuseer
Kursen tar upp museipedagogik, marknadsföring, föremåls- vård, hur man bygger kostnadseffektiva utställningar och hur man bemöter besökare. Och så framtiden – vad händer imorgon?

Datum: 22-23 mars
Plats: Oskarshamns sjöfartsmuseum, Oskarshamn
Arrangörer: ArbetSam, Arbetets museum, Riksutställningar, Statens försvarshistoriska museer, Tekniska museet och Oskarshamns sjöfartsmuseum
Program och anmälan – Museiskola för arbetslivsmuseer, Oskarshamn

Datum: 6-7 april
Plats: Medicinhistoriska museet, Göteborg
Program: finns tillgängligt inom kort
Arrangörer: ArbetSam, Arbetets museum, Riksutställningar, Statens försvarshistoriska museer, Tekniska museet och Medicinhistoriska museet
Program och anmälan – Museiskola för arbetslivsmuseer, Göteborg

 

3. Vårda din tändkulemotor
En förutsättning för att bevara maskiner och motorer är ofta att bruka dem så att de inte förfaller och rostar sönder. Men hur avhjälper man redan uppkomna skador och hur vårdar man motorer för att kunna sätta dem i drift igen?

Datum: 30-31 mars 2017
Plats: Skandiamuseet, Lysekil
Programblad – Vårda din tändkulemotor, Lysekil
Anmälningsformulär Vårda din tändkulemotor, Lysekil

 

4. Arbetslivsmuseer som klassrum
Vi erbjuder ett antal arbetslivsmuseer en heldag med en pedagog, för att ni tillsammans ska ta fram handledning, mallar och verktyg som möter målen i läroplanen för årskurs 4-6. Gör en intresseanmälan om du vill vara med i projektet. Man måste vara medlem i ArbetSam för att kunna delta.
Intresseanmälan Arbetslivsmuseer som klassrum 2017 är fulltecknad. Museer som ingår 2017 presenteras inom kort.
Vår förhoppning är att vi ska kunna fortsätta projektet 2018. Är du intresserad av vara med? Anmäl dig här.
OBS! Endast för medlemmar i ArbetSam.

 

5. Gruvforum – Gruvligt intressant
Arbetets museum planerar tillsammans med ArbetSam ett Gruvforum. Gruvforum riktar sig till arbetslivsmuseer med en besöksgruva eller liknande verksamhet.
Läs mer
Datum: 6-7 september 2017
Plats: Sala silvergruva, Sala

 

Om kurser & konferenser
För att vårda och visa industrisamhällets kulturarv krävs stora kunskaper.Silversmedjan 3
I ArbetSams övergripande verksamhetsmål står det att ArbetSam ska:

  • arbeta för fortbildning, inspiration och idéutbyte genom seminarier, utbildningsinsatser och samarbete kring intressefrågor
  • genom gränsöverskridande möten och information verka för att initiera ny och fortsatt forskning gällande industrisamhällets kulturarv
  • bedriva metodutveckling och se till att arbetslivsmuseipedagogik görs tillgänglig och utvecklas
  • under verksamhetsåret genomföra nationella utbildningsseminarier riktade till arbetslivsmuseer
  • verka för att dessa insatser bygger på utvecklade samarbeten och genomförs i samverkan

 

Den omfattande kursverksamhet som Arbetets museum i samarbete ArbetSam genomfört och under tre år fått extra projektmedel för är nu under slutfasen. Satsningen bygger på att Arbetets museum fått en miljon per år från Kulturdepartementet under en treårsperiod. Vi hade hoppats på att Arbetets museum skulle få fortsätta verksamheten i den omfattning vi byggt upp men tyvärr finns inte extra medel avsatta i den föreslagna budgeten för 2017. Givetvis kommer vi att ha kursverksamhet men inte i samma omfattning som under de senaste tre åren. Vi jobbar vidare med att äska mer medel för framtiden.

ArbetSam och Arbetets museum arbetar tillsammans med att ta fram utbildningar anpassade till arbetslivsmuseer, utifrån arbetslivsmuseernas önskemål, behov och förutsättningar. Utbildningarna ska ge möjlighet att inspireras, vidareutbilda sig och träffa andra likasinnade som arbetar med att bevara, vårda och utveckla industrisamhällets kulturarv. Vi arbetar för att kunna erbjuda arbetslivsmuseerna kurser så nära verksamheten som möjligt, därför genomför vi ofta samma kurs på olika orter i landet. Vi arbetar också för att ha så låga kostnader som möjligt då vi vet att de flesta på arbetslivsmuseerna arbetar ideellt.
Vi tummar dock inte på vår kvalitét vad gäller innehåll och föreläsare. Att kunna erbjuda bra utbildningar anpassade utifrån arbetslivsmuseernas behov och förutsättningar är en förutsättning för att kunskapsöverföring ska bli verklighet.

2014 gjordes filmen Älskade maskin. Den spelades in vid kursen Maskinvård i Fengersfors. Bakom filmen står Arbetets museum, ArbetSam och Fotografica.

2015 gjordes filmen Beckholmen – En kurs i drivning och beckning. Filmen spelades in vid kursen Drivning och beckning som arrangerades av Arbetets museum och ArbetSam i samarbete med Beckholmens dockförening.

Frågor och funderingar kring kurser eller anmälan?
Magdalena Åkerström  011 – 23 17 25
Lovisa Almborg  011-23 17 30
Helena Törnqvist 011 -23 17 26