Kurser & konferenser

Låt dig inspireras, träffa andra, lär mer…


Skandiamuseet vid kursen Vårda din tändkulemotor, 2017. Foto:  Magdalena Åkerström

 

Kurskalender höstens 2017 – alla kurser samlat i ett dokument

1. Gruvforum
Datum: 6–7 september
Plats: Sala Silvergruva, Sala
Kom och träffa likasinnade från landets gruvmuseer och utbyt erfarenheter! Gruvforum är en arena för diskussion men också kunskapsöverföring i form av föredrag. Ett varierat program med udda inslag utlo- vas. Gruvforum riktar sig till arbetslivsmuseer med en besöksgruva eller liknande gruvverksamhet.
Programblad och anmälan

2. Museiskola för arbetslivsmuseer x 2
Kursen riktar sig till er som vill utveckla era kunskaper om marknadsföring, föremålsvård, museipedagogik, hur man bygger kostnadseffektiva utställningar och hur man bemöter besökare. Och så framtiden; vad hän- der imorgon, hur får man verksamheten att överleva?

Datum: 13–14 september
Plats: Forum Museum Rönnskär, Skelleftehamn
Programblad och anmälan

Datum: 4–5 oktober
Plats: Siljansfors Skogsmuseum, Mora
Programblad och anmälan

3. Sågteknik i sågverk
Datum: 19–21 september
Plats: Derome Trä & Nostalgi Museum, Veddige
Vi tar oss mellan tre olika sågverk i trakten runt Var- berg för att bland annat lära oss om säkerhet och problemåtgärder vid cirkelsågning och hur man riktar en sågklinga. Vi lär oss också hur en ramsåg fungerar och hur man slipar och skränkar bladpost. Kursen är två halvdagar och en heldag.
Programblad och anmälan

4. Lär dig locka besökare med personliga berättelser x 2
Kursen handlar om berättelsens kraft. Varför och hur förmedlar man mänskliga berättelser, både inom och utanför museets väggar? Hur går man till väga för att fördjupa förståelse och fascination för föremål och maskiner genom att levandegöra de verkliga personer som brukat dem? Både teori och praktiska övningar.

Datum: 12–13 oktober
Plats: K A Almgrens Sidenväveri, Stockholm
Programblad och anmälan

Datum: 18–19 oktober
Plats: Grafiska Museet, Helsingborg
Programblad och anmälan

Om kurser & konferenser
För att vårda och visa industrisamhällets kulturarv krävs stora kunskaper.Silversmedjan 3
I ArbetSams övergripande verksamhetsmål står det att ArbetSam ska:

  • arbeta för fortbildning, inspiration och idéutbyte genom seminarier, utbildningsinsatser och samarbete kring intressefrågor
  • genom gränsöverskridande möten och information verka för att initiera ny och fortsatt forskning gällande industrisamhällets kulturarv
  • bedriva metodutveckling och se till att arbetslivsmuseipedagogik görs tillgänglig och utvecklas
  • under verksamhetsåret genomföra nationella utbildningsseminarier riktade till arbetslivsmuseer
  • verka för att dessa insatser bygger på utvecklade samarbeten och genomförs i samverkan

 

ArbetSam och Arbetets museum arbetar tillsammans med att ta fram utbildningar anpassade till arbetslivsmuseer, utifrån arbetslivsmuseernas önskemål, behov och förutsättningar. Utbildningarna ska ge möjlighet att inspireras, vidareutbilda sig och träffa andra likasinnade som arbetar med att bevara, vårda och utveckla industrisamhällets kulturarv. Vi arbetar för att kunna erbjuda arbetslivsmuseerna kurser så nära verksamheten som möjligt, därför genomför vi ofta samma kurs på olika orter i landet. Vi arbetar också för att ha så låga kostnader som möjligt då vi vet att de flesta på arbetslivsmuseerna arbetar ideellt.
Vi tummar dock inte på vår kvalité vad gäller innehåll och föreläsare. Att kunna erbjuda bra utbildningar anpassade utifrån arbetslivsmuseernas behov och förutsättningar är en förutsättning för att kunskapsöverföring ska bli verklighet.

2014 gjordes filmen Älskade maskin. Den spelades in vid kursen Maskinvård i Fengersfors. Bakom filmen står Arbetets museum, ArbetSam och Fotografica.

2015 gjordes filmen Beckholmen – En kurs i drivning och beckning. Filmen spelades in vid kursen Drivning och beckning som arrangerades av Arbetets museum och ArbetSam i samarbete med Beckholmens dockförening.

Frågor och funderingar kring kurser eller anmälan?
Magdalena Åkerström  011 – 23 17 25
Lovisa Almborg  011-23 17 30
Helena Törnqvist 011 -23 17 26