Arbetslivsmuseer som klassrum

ArbetSam har beviljats medel av Statens kulturråd till att fortsätta projektet Arbetslivsmuseer som klassrum. Nytt för i år är att Arbetets museum är med som samarbetspart. Det gör att 10 arbetslivsmuseer kan ingå projektet 2017. Det är vi mycket glada för!

Karlslunds Herrård och trädgårdar webb Karlslunds Herrgård och trädgårdar. Foto: Åsa Johansson

Arbetslivsmuseer som klassrum är ett unikt projekt för ArbetSams medlemsmuseer. Under en heldag får museet tillgång till en pedagog för att ta fram material och verktyg för nära och bra samarbeten mellan arbetslivsmuseer och skolor. Materialet är specifikt för museet och innehåller övningar som möter upp målen i läroplan årskurs 4-6 utifrån sitt eget arbetslivsmuseums förutsättningar.

Det är många medlemsmuseer som visat intresse att medverka men vi har tyvärr inte möjlighet att tillgodose alla som gjort intresseanmälan. I vårt urval har vi utgått från att få en så bra geografisk och genremässig spridning som möjligt.

LÄNK TILL INTRESSEANMÄLAN FÖR 2018

Medverkar 2017
Lantbruksmuseet Hammenhög, Skåne
Gislaveds industrimuseum Gislaved, Småland
Pumphuset Uppsala, Uppland
Vaxholms Fästnings Museum Vaxholm, Stockholm
Gamla Bruket i Munkfors Munkfors, Värmland
Dalénmuseet Stenstorp, Västergötland
Kulturreservatet Vallby Sörgården Tidan, Västergötland
Engelsbergs Oljefabrik Ängelsberg, Västmanland
Folkhemsturen – Sweden the middle way Västerås, Västmanland
Marmorbruksmuseet på Kolmården Kolmården, Östergötland

Sedan projektets början har 16 medlemsmuseer deltagit och vi arbetar för att få fortsätta projektet framöver.

Falu Gruva_webb

Falu Gruva

Projektet Arbetslivsmuseer  som klassrum startade 2014 tack vare medel från Statens kulturråd. Första året genomförde vi två workshops där vi bjöd in deltagare från arbetslivsmuseer; en workshop på Qvarnstensgruvan i Lugnås och en workshop på Statarmuseet i Skåne.

Under två dagar arbetade man med att ta fram handledning, mallar och verktyg som möter upp målen i läroplan årskurs 4-6, riktade till både arbetslivsmuseer och lärare. Se material här nedan.

Med stöd från Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur har vi utvecklat hemsidan som gör att vi kan tillgängliggöra pedagogiskt material och databas.

Under 2015 och 2016 har sammanlagt 16 arbetslivsmuseer haft en heldag med pedagog Pia Åkesson, till vardags verksam på Qvarnstensgruvan i Lugnås. Tillsammans med Pia har museerna tagit fram  övningar som möter upp målen i läroplan årskurs 4-6 utifrån sitt eget arbetslivsmuseums förutsättningar.

Här nedan hittar du som skola och som arbetslivsmuseum mallar, övningar, praktiska tips, årstabeller och mycket mer.

Till dig som arbetar på en skola
1. Hitta ett arbetslivsmuseum nära din skola
(sök på landskap för bästa resultat. Flera arbetslivsmuseer ligger utanför städerna)
2. Centralt innehåll och kunskapskrav i Lgr 11
3. Arbetslivsmuseerna och Lgr 11
4. Hur en skoldag kan se ut på Qvarnstensgruvan

Till dig som arbetar på ett arbetslivsmuseum
– mallar
1. Tips på aktiviteter på arbetslivsmuseer
2. Årstabell för arbetslivsmuseer med barnverksamhet
3. Hur man kopplar en aktivitet till kunskapskrav
4. Hur man gör ett skolprogram på ett arbetslivsmuseum
5. Hur man kontaktar skolan
6. Centralt innehåll och kunskapskrav i läroplan
7. Arbetslivsmuseerna som klassrum

– låt dig inspireras av hur man gör på andra arbetslivsmuseer
1. Blåherremölla
2. F 11 Museum
3. Femörefortet
4. Jädersbruksvänner
5. MoDo museum
6. Qvarnstensgruvan
7. Sveriges Fängelsemuseum
8. Ölands museum Himmelsberga
9. Utomhuspedagogik för arbetslivsmuseer – på Qvarnstensgruvan
10. Pythagoras Industrimuseum
11. Pythagoras Industrimuseum – Snilleblixtarna
12. Statarmuseet i Skåne
13. Ebbamåla Bruk
14. Frövifors Pappersbruksmuseum
15. Gällivare museum
16. Hillefors Grynkvarns Museum
17. Nordmarks gruvmuseum
18. Norrbyskärs Museum
19. Rosenlöfs Tryckerimuseum
20. Slite sjöfartsmuseum
21. Svenska Skoindustrimuseet
22. Ett hem i Jonsered – länk till deras hemsida

Sagt av deltagare i projektet Arbetslivsmuseer som klassrum
”Ny helg och ny action på Jäder! Idag har arbetsgruppen för ”framtid och ungdom” haft en studiedag ihop med pedagogen Pia Åkesson från Qvarnstensgruvan i Lugnås. Vi har lärt oss hur vi på ett bra sätt skall kunna erbjuda grundskolan åk 4-6 studiedagar och lektioner ute vid Jäder. En superdag med engagerade deltagare och en fängslande ledare, vi ser fram mot kommande kontakter med skolan.”

”Alla var mycket nöjda med energiknippet Pia Åkessons ledning och vi blev mycket inspirerade och kommer att ta till vara de ideer och förslag som kom fram under dagen.”

Vill du ha en pedagog på ditt museum under en dag?
Intresseanmälan Arbetslivsmuseer som klassrum 2017 är fulltecknad.
Vår förhoppning är att vi ska kunna fortsätta projektet 2018. Är du intresserad av vara med? Anmäl dig här. OBS! Endast för medlemmar i ArbetSam.

Bilder från Pias besök på arbetslivsmuseerna som ingick i projektet 2015