Medlemsutveckling

När vi träffades i Norrköping 1998 och bildade ArbetSam var det nog ingen som kunde ana att vi knappt 20 år senare skulle ha över 500 medlemsmuseer. Arbetslivsmuseernas framväxt har mycket gemensamt med hembygdsföreningarna. För 100 år sedan levde vi i en kraftig industrialiseringsprocess. Många lämnade sina arbeten inom jordbruket för att söka sin lycka som industriarbetare. Som ett svar på detta, som uppfattades som en hot, skapades hembygdsrörelsen. 100 år senare är det industrisamhället som förändras.  Produktionen flyttas till andra länder och automatisering och rationalisering gör att antalet industriarbetare minskar för varje år. Nu bygger vi arbetslivsmuseer och många väljer att gå med i Sveriges största museiförening.

Medlemsutveckling 2016

ArbetSam växer kraftigt varje år. 2016 var inget undantag. Vid årets början hade vi totalt 569 medlemmar, varav 526 var museer. Övriga medlemmar är föreningar, organisationer och enskilda medlemmar. Vid 2016 års slut hade vi 582 medlemmar, varav 538 är museer.
Vi hälsar alla nya medlemmar varmt välkomna!

Det är glädjande att antalet anslutna medlemmar ökar för varje år. På detta sätt kan vi företräda våra medlemmar på ett ännu bättre sätt genom att vår representativitet ökar.

Det är medlemmarna som skapar ArbetSams utformning. Det är utifrån medlemmarnas behov och önskemål vi styr vilka frågor vi ska driva och vilka kurser vi ska anordna. Geografiskt återfinns medlemmarna över hela Sverige i alla landskap. Arbetslivsmuseerna finns i storstäder, i mindre orter och ute på landsbygden. Ofta på kulturhistoriskt intressanta platser. Arbetslivsmuseernas inriktningar sträcker sig över 41 olika verksamhetsområden.

Nya medlemmar 2016:
1. Biograf- och Kopparslagarmuseum, Blekinge
2. Hälleviks fiskemuseum, Blekinge
3. Quarnstensgrufvans vänner, Dalarna
4. Kanalmuseet, Dalsland
5. Åkessons loge och gårdsmuseum, Dalsland
6. Bunge flygmuseum, Gotland
7. Herrviks Motormuseum, Gotland
8. Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Lappland
9. Önneköps lanthandelsmuseum, Skåne
10. Dock & Leksaksmuseum, Småland
11. Kulturparken Småland/Kronobergs lantbruksmuseum, Småland
12. Skärgårdsmuseet, Stockholm
13. Gripes Modellteatermuseum, Södermanland
14. Lotsarkivet i Gamla Oxelösund, Södermanland
15. Sjöfartsmuseet i Oxelösund, Södermanland
16. Tobo Bruksmuseum, Uppland
17. Horns tegelbruk, Västergötland
18. Veterinärhistoriska museet, Västergötland
19. Vänermuseet, Västergötland
20. Älgarås vagnmuseum – utanför Töreboda, Västergötland
21. Brynge kulturområde, Västmanland
22. Folkhemsturen, ”Sweden, the middle way”, Västmanland
23. Kärrgruvans järnvägsmiljö och järnvägen till Ängelsberg, Västmanland
24. Vallby friluftsmuseum, Västmanland
25. Nora Bergslags Veteran-Jernväg, Västmanland

collage