Rapporter

 

De ideella kulturarven som framgångsrika besöksmål
En studie om ideell kulturarvsturism i Lugnås, Munkedal och Älvängen. Undersökning om hur de ideellt drivna kulturarven kan utvecklas och hur de kan inkluderas i turistnäringens arbete med att skapa framgångsrika destinationer. Länk till rapport De ideella kulturarven som framgångsrika besöksmål

 

 

 

 

Marknadsföringsarbete på ett arbetslivsmuseum
För att bli lyckosam i marknadsföring måste man göra sin hemläxa. Ingen, varken ett stort företag eller ett litet ideellt drivet arbetslivsmuseum kan marknadsföra sig mot alla. I rapporten Marknadsföringsarbete på ett arbetslivsmuseum av Peter Rundström, finns många tips och erfarenheter att ta del av.
1. Länk till rapport Marknadsföringsarbete på ett arbetslivsmuseum.
2. Länk till resultat – Besöksstatistik
3. Länk till resultat – Kännedomsundersökning
4. Länk till mall – Besöksstatistik
5. Länk till mall – Besöksundersökning
6. Länk till mall – Kännedomsundersökning
7. Länk till mall – Strategisk marknadsplan

 

 

 

 

Kartläggning entréavgifter
ArbetSam fick av årsmötet 2017 i uppdrag att genomföra en kartläggning av entréavgifter. Under våren samlades uppgifter in från ArbetSams medlemsmuseer. Insamlingen är nu avslutad och sammanställd, se länk till dokument här nedan. ArbetSams medlemsmuseer spänner över 41 olika kategorier och prissättningen skiljer sig väldigt mellan de olika kategorierna. Uppgifterna är därför sorterade efter museikategori för att lättare kunna hitta den typ av museum som man själv har. Länk till dokument Kartläggning entréavgifter ArbetSam 2017Bild: Svartviks industriminnen

 


Riksantikvarieämbetet har tagit fram rapporten Räkna med kulturarvet som beskriver hur kulturarv bidrar till en hållbar samhällsutveckling – ekonomiskt, miljömässigt och socialt; att kulturarvet är en kraft att räkna med på alla områden och att kulturarv har stor betydelse för såväl turism och tillväxt som miljö och allas delaktighet i samhället. Länk till rapport. Foto: RAÄ (CC BY)

 

 

IMG_0702Kulturmiljön som kraft i regionalt tillväxtarbete
Erfarenheter från regeringsuppdraget att främja attraktiva kulturmiljöer i gruvsamhällen (Gruvuppdraget)
År 2014 fick Riksantikvarieämbetet ett regeringsuppdrag som handlat om att utveckla, samla och sprida goda exempel på hur kulturarvet kan attrahera människor att besöka, leva och bo och att driva och utveckla sin näring.
Projektet kallat Gruvuppdraget har följts med stort intresse, bland annat från Unesco World Heritage Center i Paris. Länk till Riksantikvarieämbetets material.

 

Bild Industrisamhällets landskap - kulturarv, miljö och hållbarhet (2015)Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet
Dokumentation av konferensen Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet som genomfördes 14-15 oktober 2015 på Regionmuseet Kristianstad. Målet var att analysera samverkansmöjligheter och intressekonflikter i mötet mellan kulturmiljövård och naturmiljöintressen – med fokus på industrisamhälles kulturarv. Genom att kritiskt granska såväl kulturarvssektorns som naturvårdens praktik var syftet att belysa betydelsen av tvärsektoriellt samarbete och vägar till konstruktiva lösningar. Dokumentationen finns att ladda ned kostnadsfritt som pdf (klicka på bilden) eller att köpa som bok (klicka här, du lotsas vidare till Svenska industriminnesföreningens, SIM:s bokhandel).

 

Framsida rapport Industrisamhällets kulturarv

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning – nuläge och framtid
Den 11-12 oktober 2012 genomfördes konferensen Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning – nuläge och framtid på Arbetets museum i Norrköping. Målet var att analysera det nuvarande läget inom industriarvsfältet och att teckna möjliga och önskvärda framtider. Vi ställde fyra frågor: Vem bryr sig om industriarvet? Vilken status har industriarvsfrågor idag? Hur har vi kommit hit och varför? Vilka är de möjliga och önskvärda framtiderna för industriarvsfältet? Dokumentationen finns att ladda ned kostnadsfritt som pdf (klicka på bilden) eller att köpa som bok (klicka här, du lotsas vidare till Svenska industriminnesföreningens, SIM:s bokhandel).

 

(Microsoft Word - Kunskapsbank f366r maskin_04)Kunskapsbank för maskin- och teknikhistoriskt kulturarv
– en förstudie om kompetensöverföring för det tekniska levande kulturarvet
Av Ida Dicksson (f. Wedin), industriantikvarie.
Just nu pågår ett arbete i Sverige med att tillämpa Unescos konvention om skydd för det immateriella kulturarvet. I konventionen utpekas traditionell hantverkskunskap, ett levande bruk av kulturarvet och stöd till brukare för kunskapsöverföring mellan generationer. Det tekniska immateriella kulturarvet handlar om traditionella hantverkskunskaper som konsten att renovera ett vattenhjul, att underhålla en väderkvarn eller att köra en ångbåt. I Sverige är vi huvudsakligen beroende av landets 1436 ideella arbetslivsmuseer för att renovera, underhålla och köra det tekniska kulturarvet. Ladda ner förstudien Kunskapsbank för maskin- och teknikhistoriskt kulturarv här eller klicka på bilden.

Rapport Skapande skola - Myndigheten för KulturanalysSkapande skola – en första rapport
Myndigheten för Kulturanalys har kommit ut med en första utvärdering av Skapande skola. Här kan du ladda ner och skriva ut ditt eget exemplar genom att klicka på bilden.