Museikunskaper

Hur kan man marknadsföra sitt museum?
Vad ska man tänka på när man gör utställningar?
Vad ska man tänka på när man tar emot besökare?

Varsågoda!
Här får du tips och handledning kring olika museala ämnen. De är gratis att beställa, det är bara att klicka på bilden.

 

Bild minnesinsamlingar Intervjuteknik
Att samla in berättelser och göra intervjuer är en värdefull del i arbetet på ett arbetslivsmuseum. Men hur gör man? Vilken teknik ska man använda? Vad bör man tänka på? För några år sedan genomförde ArbetSam och Arbetets museum  kurser i dokumentation och intervjuteknik. Arbetets museum har sammanställt ett kompendium med praktisk information om intervjuteknik. Kompendiet är fritt att ladda ned. Klicka här eller på bilden.

 

 

Guidebok för museer och näringsliv i samverkan
Kan ett ökat samarbete med näringslivet vara ett sätt att stärka museisektorn och vilka erfarenheter finns inom området? Guidebok för museer och näringsliv i samverkan grundar sig på intervjuer med personer från den svenska museisektorn. Utgivare: Riksutställningar. Beställ boken Guidebok för museer och näringsliv i samverkan här.

 

 

 

Guidebok för vandrande utställningar
Guidebok för vandrande utställningar
Material för dig som arbetar med utställningar och vill turnera dem. Det här är våra tankar och arbetssätt inför en kommande turné. Fokus ligger på turnéarbetet; från att hitta en arrangör, packa och transportera till att utvärdera resultatet. Utgivare: Riksutställningar. Beställ boken Guidebok för vandrande utställningar här.

 

 

 

Framsida utställningsteknik Riksutställningar
Guidebok om utställningsteknik
Denna bok är en inblick i den värld av val och möjligheter som utställningstekniken utgör. En bok om material, metoder, design och mycket annat. Men långt ifrån allt. Fokus är på utställningar och stationer som är helt eller delvis mobila, på vandringsutställningar och på den typ av utställningar där form och innehåll produceras för själva utställningen. Utgivare: Riksutställningar Beställ Guidebok om utställningsteknik här.

 

 

Framsida kommunikation marknadsföring RiksutställningarGuidebok kommunikation och marknadsföring för utställningar
Den här guideboken vill ge tips och förslag på hur du kan planera och genomföra arbetet med att marknadsföra utställningar. Gör besökarna nyfikna och ge dem många anledningar till att besöka utställningen. Fyll på med egna tips efter varje kapitel och glöm inte bort att ha roligt under tiden! Utgivare: Riksutställningar Beställ Guidebok kommunikation och marknadsföring för utställningar här.

 

 

Handbok
Träffsäker marknadsföring
En lätthanterlig och kärnfull handbok i marknadsföring framtagen av Nina Lakia på Sveriges Militärhistoriska arv. Beställ boken Träffsäker marknadsföring kostnadsfritt här.

 

 

 

 

Barn < 3 Kommunikation Barn <3 Kommunikation
Den första tryckningen av boken ”Barn < 3 Kommunikation” gavs ut 2012 och tog snabbt slut. Nu är boken tryckt i ytterligare en upplaga. Innehållet är detsamma sånär som på ett nyskrivet förord av projektledarna Tore Danielsson och Mathias Strömer. I boken skriver tio olika inbjudna barnkulturexperter om sin egen praktik och om den dialog som sker med barn och kulturinstitutionerna, barns kultur- och medievanor och vad utställningsmediet kan lära sig av praktiker som dataspel, drama, journalistik och design. Utgivare: Riksutställningar. Läs eller ladda hem Barn <3 Kommunikation här.

 

Framsida Utställningens anatomiUtställningens anatomi
Forum för utställare har tagit fram en handbok om utställningsproduktion; Utställningens anatomi, skriven av Jan Hjort. “Detta kompendium tillägnas dem som vill öka sina kunskaper om utställningar, både studerande och yrkesverksamma. Skriften kan vara kurslitteratur för högskoleutbildning och annan utbildning eller vara självinstruerande för den idoge ensamvargen. 

Målgrupper är museipersonal, lärare vid gymnasier och högstadier, och den kan vara bredvidläsningsbok för medieintresserade elever. 

Beslutsfattare, som inte aktivt deltar i utställningsarbetet (chefer) behöver just därför läsa skriften som orienteringskurs och beslutsunderlag.” Jan Hjorth 2010. Läs eller ladda hem Utställningens anatomi här.

 

 

Bild MRO bok Transportstyrelsens agerande gentemot museijärnvägarnaTransportstyrelsens agerande gentemot museijärnvägar
Denna bok vill skildra det arbete som
Museibanornas Riksorganisation, MRO,
utfört de senaste sex åren för att
bevaka och tillvarata de svenska museibanornas
intressen vid kontakter med myndigheterna.
Bokens tre författare har en samlad erfarenhet av museibaneverksamhet ända sedan den första svenska banan grundades år 1959.
Frågor och beställningar: mro@jarnvag.info