ArbetSams styrelse 2017

Styrelse och kansli. Från vänster: Erika Grann, Åke Paulsson, Lovisa Almborg, Anders Lind, Göran Nilsson, Mikael Parr, Katarina Kallings, Annette Backner, Jan-Erik Andersson, Helena Törnqvist och Kerstin Bergström. Saknas på bilden: Hans Hellman. 

 

andersAnders Lind, ordförande
Arbetets museum
Fiskarvägen 15
603 75 NORRKÖPING
Telefon: 070-811 93 41
E-post: anders319341(at)gmail.com

Jag ser fram emot att få vara ordförande för en folkrörelse som bevarar, brukar och berikar arbetslivets historia. På arbetslivsmuseerna finns ett stort engagemang för vårt gemensamma kulturarv och här berättar man om maskiner och teknik men också om människors arbetsliv och vardag. Som chef för Arbetets museum under nästan 16 år hade jag ett nära och stimulerande samarbete med ArbetSam och detta engagemang fortsätter nu i min roll som ordförande. Vår uppgift är att tillsammans med arbetslivsmuseerna säkra mångfalden av yrkeskunskaper och föra över dessa kunskaper till kommande generationer.

erika grannErika Grann, vice ordförande
Pythagoras Industrimuseum
Verkstadsgatan 6
761 30 NORRTÄLJE
Telefon: 0176-100 50, 073-140 97 75
E-post: erika(at)pythagorasmuseum.se

På de platser, som arbetslivsmuseerna idag förvaltar, ägde historien rum! Vad kan vara mer inspirerande än att få arbeta mitt i detta kulturarv? Här kan vi fortfarande känna lukterna från en tid som flytt, lyssna till ljuden, uppleva kylan vid maskinerna om vintern. Här arbetade kanske farfarsfar eller mormorsmor. Här kan vi förstå hur Sverige växte fram till det land det är idag. Därför är det viktigt att vi hjälps åt i det praktiska arbetet med att hitta rätt verktyg för att förvalta denna del av vår historia – hur vi på bästa sätt bevarar maskiner, arkivmaterial, kunskap och människornas egna berättelser. Då ger vi historien rum så att många, många kan ta del av den.

janerikJan-Erik Anderson, kassör
Centrum för Arbetarhistoria
Björkebogatan 10
273 31 TOMELILLA
Telefon: 072-211 20 99
E-post: janerikl.andersson(at)gmail.com

När jag gick i skolan var historia det ämne som jag tyckte var mest ointressant. Jag har med åren förstått varför, det handlade bara om kungarna och inte om folket. Efter många år i arbetslivet och politiken har jag insett värdet av att bevara arbetarrörelsens historia och att bevara alla föremål som har med denna historia att göra. Arbetslivsmuseerna har en oerhört viktig uppgift i detta. Här finns enorma kunskaper att föra vidare till framtida generationer samtidigt som man kan visa upp föremål från en svunnen tid. ArbetSam har en viktig uppgift att stötta och hjälpa våra arbetslivsmuseer runt om i landet och samtidigt genomföra utbildningar för att bevara kunskapen om det gamla industrisamhället.

Mikael Parr 2014Mikael Parr, ledamot
Flygvapenmuseum
581 98 LINKÖPING
Telefon: 013-495 97 09, 070-828 78 03
E-post: mikael.parr(at)flygvapenmuseum.se

Vad skulle museisverige vara utan alla eldsjälar, entusiaster, fantaster och samlare? Och vad skulle arbetslivs- och industrihistoria vara utan autentiska miljöer och berättelser av människor som själva varit med? Det är viktigt att komma ihåg att i stort sett alla museer har tillkommit tack vare personer med ett brinnande intresse för sitt yrke, sin hembygd eller ett särskilt kunskapsområde. Själv så har jag jobbat heltid i museibranschen i 28 år, varav 12 på Arbetets museum. Sedan våren 2005 är jag chef för Flygvapenmuseum i Linköping. Ett museum som, trots att det är statligt, har en aktiv frivilligverksamhet tack vare en vänförening (ÖFS) med många engagerade medlemmar.

hans_hHans Hellman, ledamot
Forsviks industriminnen
Bruksvägen 2
546 73 FORSVIK
Telefon: 010-441 43 66, 070-694 14 75
E-post: hans.hellman(at)vgregion.se

I mitt arbete som antikvarie på Forsviks industriminnen kommer jag dagligen i kontakt med de möjligheter och den problematik som finns kring frågor om byggnadsvård och olika utvecklingsfrågor på nationell, regional och lokal nivå. Jag tycker därför att det är viktigt att stödja och främja de lokala initiativ som arbetslivsmuseerna utgör. Under arbetet 2005-2007 med ett landsbygdsutvecklingsprojekt som populärt kallades Agrar småindustri kom jag kontakt med många arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar som alla hade ett stort intresse för att hitta former för samverkan och att utbyta erfarenheter om allahanda ting som dyker upp i föreningarnas vardagsarbete med sina anläggningar. Jag var med och startade föreningen Ryttarens torvströfabrik i Falköpings kommun 1999 som idag är medlem i ArbetSam.

katarinaKatarina Kallings, ledamot
Sveriges Fängelsemuseum
Hamiltongatan 1-3
802 66 GÄVLE
Telefon: 026-65 44 30, 070-628 01 92
E-post: katarina.kallings(at)fangelsemuseet.se

Jag brinner för att lyfta fram den del av vår historia som oftast hamnar utanför de stora berättelserna. Det där som är fult att tala om, det där som inte är vackert och unikt, utan det som många kanske anser skämmer bilden av vårt förflutna . Nu arbetar jag av förklarliga skäl med den del av vår historia som kan berätta om människors utanförskap och om dem som bryter mot samhällets lagar och osynliga regler. Det är dessa berättelser som synliggör vår moral och vad vi anser som normalt. Sedan engagerar jag mig även i att både mäns och kvinnors roll i vår historia ska lyftas fram, och sitter därför också med i styrelsen för ”Genus i museer”. Jag hoppas att jag med dessa erfarenheter ska kunna vara en tillgång i ArbetSam. Det är endast med kunskaper om vårt förflutna, som vi vet vilken riktning vi ska ta ut mot vår framtid!

kerstinKerstin Bergström, ledamot
Skonaren Linnéa
Loftagatan 5
594 32 GAMLEBY
Telefon: 0493-101 74, 070-878 64 92
E-post: kerstin(at)skonarenvega.se

Varför bli aktiv i styrelsen för ArbetSam? Har jag inte tillräckligt mycket att stå i? Märkligt egentligen, jag har alltid tyckt det är tråkigt med museer bara titta på grejer….Men den museiverksamhet som bedrivs i ArbetSams anda är något helt annat, här får man uppleva aktivitet, känna lukter, höra ljud som väcker minnen av en annan tid och ger inspiration till nya idéer. Nu är både Linnéa och Vega arbetslivs museer och jag som inte gillar museer arbetar aktivt med båda…. Min tanke med att gå in i ArbetSams styrelse är väl att jag vill bidra med mitt kunnande just när det gäller det seglande kulturarvet, som enligt min mening är ett intressant och mångsidigt industriminne.

Göran NilssonGöran Nilsson, suppleant
Mekaniska verkstaden Skansen
Welanders Väg 12 Lgh 1603
112 50 STOCKHOLM
Telefon: 070-665 12 80
E-post: gvtn51(at)gmail.com

Jag har alltid varit intresserad av människors villkor, den facklig politiska kampens betydelse för ett tryggt liv i samhället och på arbetsplatsen. Arbetarrörelsens historia är en viktig kunskap för kunna beskriva och återge arbetsförhållanden och dess villkor för arbetstagaren både på arbetsplatsen och utanför arbetsplatsen. För mig är det viktigt att människan/arbetstagaren synliggörs. Mitt intresse för arbetarrörelsens historia väcktes tidigt genom att få lyssna till min farmors uppväxt och om snåla bönder. I farmors ett rum och kök bodde också hennes mor som inte ville hamna på ”fattighuset”. Så jag fick lite grogrund till varför fackligt/politiskt arbete är så viktigt. Jag är pensionerad förhandlingsombudsman, IF Metall.

Åke Paulsson, suppleant
Museibanornas Riksorganisation
Skaraborgsgatan 26A
532 35 SKARA
Telefon: 070-249 49 54
E-post: ake(at)jarnvag.info

Jag har alltid fascinerats av järnvägar, deras uppbyggnad och utveckling. Samt järnvägens betydelse för samhällets utveckling och uppbyggnad. Sedan början på 70-talet har jag varit ideellt engagerad i museitåg- och spårvagnsföreningar. Föreningarnas villkor gentemot kommuner och statliga myndigheter, har gjort att jag också engagerat mig i regionala och riksorganisationer för det rörliga kulturarvet. Här i ArbetSams styrelse är jag representant för hela museitågsbranschen och kontaktman för JärnvägsHistoriska Riksförbundet (JHRF) och Museibanornas Riksorganisation (MRO). Jag vill verka för att det viktiga kulturarvet som museitågen representerar, utvecklas positivt så att våra besökare får ett kulturellt och intressant besök på våra museitåg.

Revisorer

Boris Prohorenko &<br /> <strong>Boris Prohorenko Anders Hjalmar 2Boris Prohorenko
Jernarbetarnes verkstadsklubb
Alphyddevägen 33
131 35 NACKA
E-post: b.prohorenko(at)telia.com

Anders Hjalmar
Föreningen Grufa
Lastarevägen 7
772 40 GRÄNGESBERG
E-post: anders.hjalmar(at)telia.com

Revisorssuppleant

Agneta EkmanAgneta Ekman Wingate
Skärkäll östra 23
457 48 HAMBURGSUND
E-post: agneta.ekman.wingate(at)gmail.com

Adjungerad

Helena T till nyhetsbrevHelena Törnqvist
Arbetets museum
Laxholmen
602 21 NORRKÖPING
Telefon: 011-23 17 26, 070-846 08 11
E-post: helena.tornqvist(at)arbetetsmuseum.se

Helena Törnqvist tillträdde tjänsten som arbetslivsintendent på Arbetets museum, 1 september 2015.  ”Det ska bli jätte spännande att få arbeta med arbetslivsmuseerna runt om i hela landet och med föreningen ArbetSam som gemensamt gör ett fantastiskt arbete. Kul att få jobba på Arbetets museum. Mitt favoritmuseum! Som uppvuxen i Norrköping känns det extra roligt att vara tillbaka. Staden har genomgått stora förändringar under de år som gått. En fantastisk resa och ett föredöme för andra inte minst Motala, där jag arbetat de senaste åren. Först som turistkonsulent samt de senaste dryga fem åren som museiintendent med ansvar för kulturarvsfrågor, museisamverkan och i synnerhet Sveriges Rundradiomuseum. Ett av landets arbetslivsmuseer.
Jag har en bakgrund som fotograf och kulturvetare med inriktning på kulturarv, bild och beteende. Utbildade mig till fotograf och började min bana på museerna i Borås, Textilmuseet, Konstmuseet och Borås museum, under 1990 talet. Har även arbetat som fotograf på Östergötlands museum, Vadstena kulturcentrum och Östgöta Correspondenten.
Någon kan ha stött på mig som guide av den Heliga Birgittas Ulvåsa, som varit mitt hem under nästa 15 år.” – Helena Törnqvist.

Valberedning

Katrin BjerromeKatrin Bjerrome
Göteborgs Remfabrik
Åvägen 15
412 50 GÖTEBORG
Telefon: 031-82 95 44/708 30 19
E-post: katrin.bjerrome(at)telia.com

 

Torsten Nilsson
Flygvapenmuseum
Carl Cederströms gata 2
586 63 MALMSLÄTT
Telefon: 013-495 97 21
E-post: torsten.nilsson(at)flygvapenmuseum.se

 

rayRay Olsson
Mek. Verkstaden Skansen
Verandastigen 1
144 52 RÖNNINGE
Telefon: 08-530 398 41, 070-510 63 13
E-post: ray.olsson(at)telia.com

 

Museidagar 2015 Nyströmska gården köksinteriör Foto Torsten Nilsson
Nyströmska Gården. Foto: Torsten Nilsson